ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Plán vzdělávání pedagogů

Plán vzdělávání pedagogů na Arcibiskupství olomouckém
v 2. pol. 2010

Vzdělávání pedagogů:

18. 9. 2010 Česká spirituální literatura v letech 1895 až 1938 - přednáší Mgr. Petr Komenda, Ph.D. z filozofické fakulty UP Olomouc.

6. 11. 2010 Evoluce a Bible Ipřednáší P. Mgr. Marek Vácha, Ph.D.

20. 11. 2010 Velká Morava a význam cyrilometodějské mise - přednáší prof. Pojsl z CMTF UP Olomouc.

Semináře se konají v budově Kurie, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc od 9 hod.

Projekt Vstupy do škol s náboženskými tématy

12. 10. v Olomouci a 23. 10. 2010 v Luhačovicích

Lidová tradice Dušiček a Hallowen

17. 11. v Luhačovicích a 23. 11. 2010 v Olomouc

Vánoce

Pozvánky s podrobnými informacemi najdete vždy v aktuálním čísle časopisu Oldin a na http://www.ado.cz/obsah/vzdelavaci-instituce.

Další podrobnosti a dotazy rádi zodpovíme na adrese:

Centrum pro školy

Helena Polcrová

Biskupské nám. 2

771 01 Olomouc

Tel. 587 405 219 (243)

Email: polcrova@arcibol.cz

Category: