ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Setkání dobrovolníků v Kroměříži

3.setkání dobrovolníku

Milí dobrovolníci!

Jako odměnu za vaši obětavou práci pro Charitu Uh. Brod, ať už se jedná o pomoc při Tříkrálové sbírce, šití oblečků pro koledníčky, pečení do Charitních domů, přednáškovou činnost aj. vás zveme 18.9.2010 na Arcidiecézní setkání dobrovolníků do Kroměříže.

Přihlášky do 4. září 2010 Martině Smetanové – martinasmetanova@centrum.cz

V přihlášce musí být uvedeno jméno, věk, zda si přeje zájemce oběd a zda chce navštívit Květnou zahradu a zámek.

Předpokládaný odjezd autobusu z Uherského Brodu od budovy Charity (pod školou) v 8:00 hod.

Dopravu a oběd (guláš) hradí Charita!

Category: