ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 5/9/2010

Dolní Němčí – oznámení

Dary: 2 x 500 Kč. Dary na opravy od nemocných 4 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

V pátek začíná modlitební devítidenní novéna před slavností biřmování. Pro biřmovance je vzadu v kostele připraven sešitek s touto novénou. Zahájení novény bude v pátek po mši svaté. I ostatní farníci se mohou přidat k této novéně. Text novény je na farních stránkách.

Naše farnosti mají nové internetové stránky a to na adrese: www.farnostnemci.cz Najdete tam různé zajímavé věci.

V pátek v 10 hodin bude mše svatá v charitním domě ve Slavkově.

V sobotu v 18 hodin bude mše svatá v charitním domě v Dolním Němčí, která bude obětována za zemřelého P. Josefa Malára.

Náboženství se začne vyučovat ve škole v týdnu od 13. září 2010. 6. a 7. třídu bude v úterý učit katechetka Veronika Toralová roz. Daníčková. 3. třídu a 8. třídu spolu s 9. třídou bude ve středu učit P. Petr Hofírek. Ve čtvrtek bude řádová sestra z Uherského Brodu učit děti 1., 2., 4. a 5. třídy. Přesný rozvrh hodin bude příští neděli.

Category: