ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Ohlášky Ne 19/9/2010

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary: 4 500 Kč. Dary (Ludmily): 9 700 Kč. Sbírka 12.9.: 7 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V kostele jsou lístky na zapisování úmyslů na měsíce říjen, listopad a prosinec. Vyplněné lístky dávejte v kostele do dřevěné krabice.

§ Pokračuje vyučování náboženství. V tomto týdnu budou mít první hodinu i dětí 6. třídy (úterý, 14:00) a 7. třídy (úterý, 14:45).

§ Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin bude křest dvou dětí (Aneta Ježková a David Lukáš).

§ V neděli 3. října v 10,30 hodin bude první „velká“ mše zvláště pro rodiče s dětmi. Začneme pravidelné týdenní „dětské mše“, které budou bývat v pátek v 17 hodin.

§ Dušičková pouť na Svatý Hostýn se uskuteční v sobotu 9. října 2010. Zapisovat se můžete v sakristii. Cena 150 Kč – vybírá se při zapisování.

§ V neděli 10. října 2010 ve 14,30 hodin bude Drakiáda u vodárny.

§ V sakristii se prodávají stolní kalendáře (různé druhy) a Cyrilometodějský kalendář na čtení.

§ Vzadu v kostele je k dispozici nový časopis STROM – barvy života - určený zvláště pro seniory. Časopis bude vycházet jako dvouměsíčník. Cena ročního předplatného je 234 Kč i s poštovným a balným. Objednat si jej můžete poštou, telefonicky či emailem na adrese redakce: Nakladatelství Strom, Střední Novosadská 4, 779 00 Olomouc, tel.: 775 705 350, email: redakce@casopisstrom.cz

 

§ V neděli 26. 9. bude ve Strání v 10:30 hodin mše svatá s kardinálem Miloslavem Vlkem.

§ Růžencová pouť v Uherském Brodě je o víkendu 2. - 3. října 2010. Podrobný program pouti najdete na nástěnce u kostela nebo farním webu.

§ Koncem září uplyne rok od historicky významné události pro Českou republiku, kdy ji poprvé navštívil papež Benedikt XVI. Jak je v církvi tradicí, jako projev vděčnosti vyhlašují biskupové Čech, Moravy a Slezska Národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 11. 2010. Přihlásit se můžete přes CK Avetour nebo CK Voma. Bližší informace najdete na webu: http://url.googluj.cz/0vg

§ Stojanovo gymnázium na Velehradě nově otevřelo pro děti a mladé Středisko pro volný čas. Bližší informace najdete vzadu v kostele nebo na www.sgv.cz

Category: