ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Setkání lektorů v Olomouci

Probouzení daru umění ve službě lektora

Opět je před námi říjen a s ním i další setkání lektorů v Olomouci, které
je určeno všem těm, kteří mají zájem svou lektorskou službu neustále
prohlubovat, obohacovat a zkvalitňovat.
Liturgii jako komplex mnoha uměleckých směrů představí host 8. setkání
lektorů Mons. Josef Hrdlička. Své myšlenky doplní hudbou z CD „Dialog
hudby a víry.“ Čas po poledni bude věnován rozhovorům a praktickým
otázkám lektorské služby. Setkání v Olomouci jako vždy bude zakončeno mší
svatou v kapli Sv. Anny na Václavském náměstí ve 14 hod.
8. setkání lektorů v Olomouci se koná v sobotu 23. října 2010 od 10 hod. ve
velkém sále Kurie na Biskupském nám. 2,
Veškeré informace poskytne hlavní organizátorka setkání lektorů v Olomouci
pastorační asistentka Martina Pavlíková na e-mailu: pavlikova@arcibol.cz
nebo na telefonním čísle 603 977 711.
„Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem.“ Žl 100,2

Autor článku: M. Pavlíková

 

8. SETKÁVÁNÍ LEKTORŮ
SMĚŘUJÍCÍ K SOUSTAVNÉMU PROHLUBOVÁNÍ LEKTORSKÉ SLUŽBY 

sobota 23. října 2010, 10.00 – 15.00 hod.
velký sál Kurie, Biskupské nám. 2,  Olomouc

„Radostně služ Hospodinu! Vstupte před jeho tvář s plesem.“

***

Žl 100,2

***

Program:

od 9.30
prezentace a občerstvení v sále Kurie, 2. patro
(příspěvek k občerstvení na společný stůl bude vítán)

10.00

zahájení setkání a společná modlitba

10.30

slovo o. biskupa Josefa Hrdličky na téma „Probouzení daru umění
ve službě lektora“ doplněné hudbou z CD Dialog hudby a víry

12.00

Sál Kurie - modlitba Anděl Páně, občerstvení a volná debata

12.30

prostor pro rozhovoření dopoledního tématu a řešení praktických a
organizačních otázek lektorů a jejich služby ve farnostech

14.00

zakončení 8. setkání lektorů mší sv. v Kapli sv.

Václavské nám., Olomouc

Category: