ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Ministrantské stránky

 

Kluci, samostatný web pro ministranty najdete na adrese:

http://ministrantidn.farnostnemci.cz

Na tyto stránky je potřeba se přihlásit.
Přihlašovací údaje najdete na nástěnce v sakristii. :-)

otec Petr

Category: