ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Ohlášky – neděle 3. října 2010

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary: 2 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí po mši svaté v 19,15 hodin je setkání farních rad na faře.

§ V úterý v 15 hodin je pohřeb pana Josefa Škubny.

§ V pátek není mše svatá v 18,30 hodin, ale je již v 17 hodin, a to zvláště pro rodiče s dětmi.

§ V pátek v 19,30 hodin zvu biřmovance na setkání. Začneme krátkou modlitbou v kostele a pak bude program pokračovat na faře.

§ V sobotu v 11 hodin je v kostele křest (Michal Janča).

§ Odjezd na dušičkovou pouť na Svatý Hostýn je v sobotu 9. října v 12,30 hodin od kostela.

§ V neděli 10. října ve 14,30 hodin je Drakiáda u vodárny.

§ Petici (s podporou otce arcibiskupa) proti povinné sexuální výchově na základních školách je možné podepsat vzadu v kostele.

§ Farnost ve spolupráci s Centrem pro rodinu v Uherském Brodě připravuje kurz Křesťanská výchova v rodině (4 setkání). Setkání jsou určena hlavně pro rodiče, ale zúčastnit se může kdokoli. Bližší informace jsou na nástěnce nebo webu farnosti, kde se také můžete přihlásit.

§ V sakristii se prodávají stolní kalendáře (různé druhy) a Cyrilometodějský kalendář na čtení.

§ Stále se můžete přihlásit na národní pouť do Říma ve dnech 9. - 11. 11. 2010.

 

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Příští neděli při mši svaté bude křest Samuela Bodiše.

§ V sakristii se prodávají stolní kalendáře (různé druhy) a Cyrilometodějský kalendář na čtení.

Category: