ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Centrum pro rodinný život - Olomouc

Milí přátelé,

posíláme vám opět aktuální informace o nejbližších aktivitách a činnostech našeho Centra pro rodinný život v Olomouci.

S přáním příjemného dne

Peter Markovič

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
772 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3

www.rodinnyzivot.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již byly, naleznete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání je 7. 12. 2010 od 15.30 hod na téma: 7. 12. - Vánoční tvořeníčko s Alenou

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Duchovní obnova pro muže

Srdečně zveme na adventní jednodenní duchovní obnovu, kterou povede P. Petr Glogar OCD na téma „Abrahám - muž z masa a kostí“. Bude se konat 11. prosince od 8:30 hod. (do cca 16:00) v klášteře bratří kapucínů na Kapucínské ul. v Olomouci. Na programu jsou především přednášky, práce ve skupinkách a mše svatá. Prosíme přihlásit se předem.

Kontakt pro bližší informace: Peter Markovič, tel.: 733 161 631, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office

Duchovní setkání mladých mužů s P. Petrem Glogarem, OCD

Zveme všechny muže ve věku kolem 20-26 let na duchovní setkání s P. Petrem Glogarem, OCD na téma „Odejít, nebo zůstat ve vlastní rodině?“, které proběhne 12. prosince dopoledne (8:30 - 13:00 hod.) v sále kláštera premonstrátů na Svatém Kopečku u Olomouce. Náplní setkání jsou přednášky, práce ve skupinkách a mše svatá. Prosíme přihlásit se předem.

Kontakt pro bližší informace: Peter Markovič, tel.: 733 161 631, e-mail: markovic@arcibol.cz, skype: peter.markovic.office

Mezinárodní konference o rodině

20.11.2010 v rámci oslav našeho dvacetiletého působení jsme pořádali konferenci s názvem RODINA JE CENTREM ŽIVOTA, která vzbudila nesmírně pozitivní ohlas. Zvukový záznam jednotlivých přednášek a překlad celého příspěvku pana kardinála bude v dohledné době k dispozici na našich stránkách.
Výčet příspěvků:

Kardinál Ennio Antonelli (předseda papežské rady pro rodinu) – příspěvek přednesl otec arcibiskup Mons. Jan Graubner

Th.D. Ph.Lic. Kateřina Lachmanová, Ph.D. - Spiritualita laiků žijících v rodině

Prof. Ph.Dr. Jan Sokol, Ph.D. CSc. - Proměny rodiny v měnící se společnosti

Doc. Ing. Mgr. Mgr. Peter Tavel, Ph.D. - Starnúci človek uprostred rodiny

PhDr. Jiřina Prekopová, Ph.D. - Aby láska v rodinách rozkvétala

Nabízíme také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný život

Nové číslo časopisu Rodinný život je plné jemného humoru, zaznívá smíchem, vykouzlí úsměv. V rozhovorech vypráví Monsignor kardinál Miloslav Vlk mimo jiné o Božím pochopení pro lidský humor, loutkář a herec Víťa Marčík o humoru, který je projevem dobra a prostředníkem nadhledu, Karel Prais - zdravotní klaun působící v ostravské nemocnici - o smíchu, který léčí.

Otec Jiří Barhoň - autor humorných příběhů - prozradí, s kým a kde se od srdce zasměje. Nechybí pravidelné rubriky týkajících se výchovy a vztahů  a je zde otištěna vzpomínka na P. Vladimíra Tomečka, TJ. V časopisu objevíte praktický předvánoční dárek, který jistě potěší celou rodinu.

 

Předplatné i jako vánoční dárek pro své blízké lze objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,

e-mail: rodina@arcibol.cz

 

www.rodinnyzivot.cz

Category: