ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Anselm Grün – Exercicie pro všední den

 

Autor, německý  benediktinský mnich, v současné době patří k nejpopulárnějším autorům knih z duchovní tematikou. Jeho velkou předností je, že knihy které předkládá svým čtenářům nejsou psány nijak složitým jazykem se spoustou cizích slov a odkazů na další literaturu, pro jejich pochopení tedy není nezbytné teologické vzdělání. Na straně druhé nejsou nijak primitivním textem,  jsou plné myšlenek, se kterými je nutno pracovat a aktivně je zpracovat, a nelze je tedy pouze pasivně přijímat.

Kniha Exercicie pro všední den vychází z myšlenky zakladatele duchovních cvičení, sv. Ignáce z Loyoly, podle kterého „jako jsou tělesná cvičení procházet se, pochodovat a běhat, tak se nazývá duchovními cvičeními každý způsob přípravy a disponování duše k tomu, aby se každý člověk zbavil všech neuspořádaných náklonností a po jejich odstranění aby hledal a našel Boží vůli v uspořádání svého života“.

Dnes i u nás existuje možnost strávit několik dní v ústraní, mimo své běžné prostředí, mimo běžné podmínky svého života, například i na nedalekém Velehradě. Anselm Grün si však uvědomuje, že ne každý má možnost opustit každodenní život v rodině nebo zaměstnání. Těmto lidem nabízí možnost duchovního cvičení v takřka běžném dnu. Ve dnu, kdy stačí zapomenout na televizi a rozhlas, vyhradit si pouze určitý čas a ten pak věnovat nabízeným dvanácti biblickým textům (které si může každý rozvrhnout podle svých sil a možností do dvanácti dnů až dvanácti týdnů), jejich výkladům a rozjímání nad těmito texty. Za stejně důležité autor považuje pravidelný zpětný pohled na uplynulý den.

Kniha však není zábavnou literaturou, kterou je možné přijímat pouze pasivně. Předpokládá  zapojení se čtenáře, či spíše má být pro něj inspirací. Pokud ji budeme brát do ruky s tímto vědomím, jistě z ní každý čtenář bude mít užitek

Category: