ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 21/11/2010

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 16,30 – modlitba za + Marii Ježkovou

17,30 - Za + Zdeňka Babušíka, + rodiče Kadlčkovy, Babušíkovy, dar zdraví pro celou rodinu (o.P) Za rodiče Františka a Annu Stojaspalovy a jejich syna Josefa (o.J)

Út – 14,30 – pohřeb paní Marie Ježkové

St – 16,30 – modlitba za + Josefa Mitáčka

17,30 – Za + Pavla Umlaufa, + otce, + rodiče Mikoškovy a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Na poděkování Bohu za dožití 85 let, + manžela, syna, 3 bratry a duše v očistci (o.J)

Čt – 14,30 – pohřeb pana Josefa Mitáčka

– 17,00 – mše pro rodiče s dětmi - Za + Annu Ježkovu, manžela, dceru, rodiče Cmolovy, 2 syny a Boží ochranu pro živou rodinu

So – 18,00 – mše v charitním domě - Za + Františka Doležálka, rodiče z obou stran, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

19,00 – modlitba za počatý lidský život

Neděle 7:30 – Za Kateřiny a Anežky

10:30 – Za Cecílii a Ludvíka Šimčíkovy a za celou živou i zemřelou rodinu

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na Charitu: 11 570 Kč. Dary: 500 Kč od Cecílií; 3 500 Kč od nemocných; Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí při mši svaté se budeme modlit breviář.

§ Ve středu bude vyučování náboženství jen pro třetí třídu. 8. a 9. třídě náboženství odpadá.

§ V sobotu 27. listopadu je zvána mládež děkanátu Uherský Brod na Církevní silvestr, který se koná od 20 hodin v Nivnici. Hraje DJ Chosé.

§ V sobotu bude sloužit papež Benedikt XVI. vigílii za počatý život. A zve všechny farnosti ke společné modlitbě na tento úmysl. Proto v sobotu v 19 hodin bude pobožnost i v kostele v Dolním Němčí.

§ Příští neděli začíná nový liturgický rok. Žehnání adventních věnců bude nejen v neděli při mších svatých ale i v sobotu večer při mši v charitním domě a při sobotní večerní modlitbě v kostele. Takže si můžete přinést vaše adventní věnce.

§ V sobotu uklízí skupina č.2 a to výjimečně od 8,30 hodin.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Út – Slavkov - 8,00 - Za dvoje + rodiče, + kmotřence Petra, + křestní a biřmovací kmotry, dar zdraví a pomoc Boží pro celou živou rodinu

St – Horní Němčí – 14,30 - Pohřeb pana Vlastimila Dvořáčka

ČtHorní Němčí - 17,00 – Mše svatá pro rodiče s dětmi - Za + Tomáše Baladu, + rodinu Větrovcovu, celou + rodinu a dar zdraví pro celou rodinu

Pá – Slavkov – 10,00 – mše svatá v charitním domě

Neděle – 9,00 - Za Ivetu Gregorovu, dvoje + rodiče, dar zdraví pro celou živou rodinu

Horní Němčí – oznámení:

§ Sbírka na Charitu: 4 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek bude mše svatá v 17 hodin zvláště pro děti a rodiče.

§ Příští neděli začíná nový liturgický rok. Žehnání adventních věnců bude v neděli při mši svaté. Takže si můžete přinést vaše adventní věnce.

§ Do pastorační rady byli zvoleni: Jiřina Warchilová, Pavel Zámečník, Bohumila Jankových, Michal Warchil a Radmila Uhrová. Příští neděli bude slavnostní jmenování nové pastorační rady farnosti.

Category: