ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Historie farnosti Dolní Němčí

Dolní Němčí je kvetoucí obcí na Moravském Slovácku s 3.000 obyvateli, které leží 17 km jihovýchodně od Uherského Hradiště a 9 km jižně od Uherského Brodu. Dominantou obce však po 120 let zůstává novogotický farní kostel zasvěcený sv. apoštolům Filipu a Jakubovi.

HISTORIE

Dolní Němčí vzniklo v druhé polovině 13. století, kdy ji Boreš z Rýzmburka osídlil německým obyvatelstvem. Na jejím teritoriu bylo archeologickými průzkumy zjištěno rozsáhlé keltské sídliště, bohaté nálezy z období paleolitu, unětické a lužické kultury. První písemná zmínka pochází z roku 1358. Do roku 1925 byl užíván název Dolněmčí. Ve středověku se často střídali majitelé obce. Za zmínku stojí až její přičlenění k ostrožskému panství, kdy po bitvě na Bílé Hoře bylo panství zkonfiskováno a v roce 1625 prodáno

Lichtenštejnům.

Na vrhu Stará Hora se údajně nacházel hrad Lucko. Zde podle historie došlo v roce 1116 k boji mezi vojsky českého knížete Vladislava I. a uherského krále Štěpána II., tzv. „bitva na Luckém poli“ o získání vlády nad krajem zvaným „Lucká provincie“, v níž zvítězila česká vojska. Obyvatelé se živili převážně zemědělstvím. V minulosti se zde například úspěšně pěstoval česnek a pro výhodné klimatické podmínky zde byl umístěn i chov dostihových koní.

ZAJÍMAVOSTI

Kaplička sv. Anny

Kaple sv. Anny v poli při cestě do Blatnice z roku 1830 dodnes slouží ke každoročním duchovním procesím. Kaple, která je zasvěcená sv. apoštolům Filipu a Jakubovi byla postavena ze solidního tvrdého materiálu v roce 1713 na místním hřbitově a sloužila před dostavbou místního kostela k bohoslužbám.

Farní kostel sv. Filipa a Jakuba

Doménou obce je novogotický kostel, který byl vystavěn v letech 1870 - 1873. Stavba kostela přišla na 63 000 zlatých a obec přispívala 1/3 sama. Zbytek byl zaplacen z náboženského fondu. Slavnostní vysvěcení kostela se konalo v roce 1873 a na památku tohoto okamžiku byl postaven před kostelem kříž s vyrytým letopočtem. V následujících letech byl kostel dobudován nákladem místních občanů, kteří dodali především sochy a jiné ozdobné předměty. Kostel, který se vypíná nad okolní zástavbou obce jako malá katedrála, je široko daleko ojedinělý svým gotickým pojetím a pro svou architektonickou a uměleckou hodnotu je zapsán ve státním seznamu nemovitých kulturních památek České republiky.

Farní budova vznikla v době, kdy obec žádala o zřízení samostatné duchovní správy v letech 1722 –1740. Od zřízení lokálie v polovině 18. století až do konce 19. století působilo v Dolním Němčí celkem 13 duchovních správců.

Socha sv. Floriána z r. 1777

Další významnou památkou je socha sv. Floriana z roku 1777, která měla v minulosti své místo uprostřed obce a měla chránit obyvatele a obec od ohně. V roce 1970 byla přenesena spolu se zvonicí na starý hřbitov v areálu kostela.

Category: