ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Poustevník – Prorok - Mystik

Zima je obdobím, kdy máme poněkud víc času. Častěji sáhneme po knize, pokud nedáme přednost jiným, oblíbenějším druhům zábavy. Nabídka literatury je mimořádně široká, problémem je spíše co si vybrat, co číst dřív. I když je pochopitelné, že vkus každého z nás je odlišný a kniha, která jednoho upoutá, se může jinému zdát nezajímavou. Přesto bych se chtěl pokusit představit vám knihy, které možná vzbudí i vaši pozornost.

Představovaná trilogie od Davida Torkingtona není zcela nová, původně byla vydána před více než 20 lety, její český překlad pak v roce 1999, ale v knižních nabídkách se dosud objevuje. Je tvořena knihami, které jsou nazvány „Poustevník“ , „Prorok“, a „Mystik“. Jsou to útlé svazky kde počet stran nepřekračuje 130, a jsou psány formou poutavého příběhu. V knize „Poustevník“ Otec Robertson, který prožívá svoji krizi víry, poznává muže, žijícího poustevnickým životem na osamělém ostrově. V rozhovorech s ním pak hledá svoji cestu k modlitbě a k novému chápání víry. Druhý svazek „Prorok“ a třetí svazek „Mystik“ dále rozvíjí vzájemný vztah obou mužů a jejich okolí, stále hlouběji čtenáře ponořují do problematiky chápání duchovního života. Na pozadí odehrávajícího se příběhu autor hloubku myšlenek a rozhovorů promyšleným způsobem zvyšuje po jednotlivých svazcích. A pokud budeme knihy číst nejenom jako román, ale především jako zdroj našeho duchovního obohacení, a nad jednotlivými myšlenkami budeme přemýšlet a snad se je budeme snažit i využít, i přes relativně nevelký rozsah jednotlivých knih nám připraví program na poměrně dlouhou dobu.

Category: