ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 28/11/2010

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 17,30 – Mše svatá s breviářem - Za 75 let života, + manžela, syna, dvoje rodiče a Boží ochranu pro celou rodinu (o.P) Za + Antonína Kadlčka a za živé a zemřelé z ročníku 1939 (o.J)

St – 17,30 – Za + Františka Umlaufa, + rodiče Umlaufovy a Hrdinovy a duše v očistci

– 17,30 - Za + Františka Šrámka, rodiče Slováčkovy, Šrámkovy, dar zdraví pro celou živou rodinu (o.P) Za + Josefa Kalabuse, manželku a syna Miroslava, rodiče Kalabusovy, Zimčíkovy, manžele Kuryvialovy a za živou rodinu (o.J)

So – 7,00 – roráty a mše - Za + Antonína Fibichra a za živé a + z ročníku 1935

Neděle 7:30 – Za živé a zemřelé Marie z farnosti

10:30 – Za + Josefa Škubnu, + Miroslava Kalabuse a živé a + z ročníku 1949

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary: 500 Kč od muzikantů; 600 Kč od pěveckého sboru; 1 100 Kč od Kateřin; 500 Kč od pozůstalých. Pán Bůh zaplať!

§ V sakristii jsou k vyzvednutí Průvodce adventem za 10 Kč.

§ Prosba: Pokud můžete, tak ve středu přede mši svatou od 16,30 hodin, přineste nějakou drobnost do mikulášské nadílky na faru. Děkujeme.

§ V pátek je první pátek v měsíci, proto bude vystavena nejsvětější svátost od 9 hodin. Prosím, zapište se do rozpisu adorační služby. Zpovídat se bude od 16,30 hodin. V 17 hodin bude společná adorace a 17,30 mše svatá se svátostným požehnáním.

§ V pátek v 17 hodin je spolčo dětí ve staré škole. Ať si děti vezmou nůžky.

§ V sobotu ráno v 7 hodin budou roráty a po nich tradiční snídaně dětí na faře. Prosím, připravte dětem adventní lampy. Kdo nemá, tak si může v sakristii vyzvednout šablony. Stojí 10 korun.

§ V sobotu je křest (Vendula Vukeličová).

§ V neděli v 10,30 hodin bude mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Ať si děti vezmou sešitky s nálepkami svatých. Budou potřeba. :-)

§ Modlete se v adventu každý den za jednotlivé členy vašeho rodokmenu. Vyproste si tak uzdravující milost do vašich rodinných vztahů. Jména členů rodiny můžete psát na lístek, který je vzadu v kostele, a o vánocích ho přinést Ježíši jako "svitek modliteb vaší rodiny za vaši rodinu".

§ Děti si mohou vzít v kostele šablonu vánoční ozdoby s adventním úkolem. Pokud úkol dítě splní, tak vystřiženou, vymalovanou a slepenou ozdobu opatřenou šňůrkou nebo háčkem pověste na stromek, který je pod kazatelnou. Pak si mohou vzít další šablonu s ozdobou.

§ Začínáme topit v kostele, proto, prosím, zavírejte dveře. Děkujeme.

§ Ve čtvrtek 2. prosince 2010 v 18,15 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě se koná adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad.

§ Od 21. ledna 2011 se v Uherském Brodě koná kurz efektivního rodičovství. Přihlášky do 15. ledna 2011 v Centru pro rodinu Uherský Brod (731402169, cprub@seznam.cz). Cena kurzu 600 Kč, manželský pár 900 Kč.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

St – Horní Němčí – Adorační den od 11 hodin. Mše svatá se svátostným požehnáním bude v 16 hodin: Za Anastazii Milošovou a jejího manžela, za Anežku Váňovou a manžela, rodiče a celou živou rodinu

ČtSlavkov - 16,00 – mše svatá

Neděle – 9,00 – mše svatá

Horní Němčí – oznámení:

§ Dary: 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V Horním Němčí je ve středu adorační den. Nejsvětější Svátost bude vystavena v 11 hodin k soukromé adoraci. Zapište se do adorační služby na papír vzadu v kostele. V 16 hodin bude mše svatá a po ní svátostné požehnání. Věnujte každý alespoň 15 minut modlitbám před eucharistickým Ježíšem.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá ve Slavkově v 16 hodin, ale nebude již v Horním Němčí.

§ V pátek v 15 hodin je spolčo dětí na faře.

§ Vzadu v kostele jsou pro ty, kteří si je objednali, Průvodce adventem za 10 Kč. Peníze dejte do pokladničky nebo příští neděli do sbírky.

§ Modlete se v adventu každý den za jednotlivé členy vašeho rodokmenu. Vyproste si tak uzdravující milost do vašich rodinných vztahů. Jména členů rodiny můžete psát na lístek, který je vzadu v kostele, a o vánocích ho přinést Ježíši jako "svitek modliteb vaší rodiny za vaši rodinu".

§ Ve čtvrtek 2. prosince 2010 v 18,15 hodin ve farním kostele Neposkvrněného Početí Panny Marie v Uherském Brodě se koná adventní koncert smíšeného pěveckého sboru Stojanova gymnázia Velehrad.

§ Od 21. ledna 2011 se v Uherském Brodě koná kurz efektivního rodičovství. Přihlášky do 15. ledna 2011 v Centru pro rodinu Uherský Brod (731402169, cprub@seznam.cz). Cena kurzu 600 Kč, manželský pár 900 Kč.

Category: