ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality z Centra pro rodinný život v Olomouci

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
772 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3

www.rodinnyzivot.cz

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme nebo také ohlédnutí za těmi, které již byly, naleznete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz

.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Na nejbližším setkání, které bude 3. května od 15.30 hod. si pro vás Alena Večeřová připravila jarní tvořivou dílnu. Pro další setkání 7. června je naplánován závěrečný táborák.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Den pro seniory na Sv. Kopečku u Olomouce

Zveme animátory seniorů a seniory ve středu 4. května na Svatý Kopeček u Olomouce. Na programu je seznámení se s historií poutního místa, představení aktivit pro seniory v olomoucké, ostravsko-opavské, brněnské a královéhradecké diecézi, oběd a mše svatá v bazilice (slouží o. biskup Josef Hrdlička). Na akci je nutné se přihlásit předem. Přihlašujte se, prosím, prostřednictvím koordinátorů v jednotlivých diecézích! Přihlašování s obědem již bylo uzavřeno, přihlášky bez oběda přijímáme do pátku 29. dubna. Kontakt pro zájemce z olomoucké arcidiecéze: Lucie Ševrová, 587 405 250-3, olsenior@seznam.cz

Víkend pro osamělé matky v Českém Těšíně

Druhý květnový víkend (13.-15.5.) je určen pro maminky, které z nejrůznějších důvodů vychovávají své děti samy. Kromě přednášek a ztišení budete mít příležitost k osobnímu rozhovoru s knězem, k prožití společenství modlitby i k setkání s jinými ženami. Program víkendu je určen pouze pro maminky. Děti je třeba nechat doma. Víkend povede MUDr. Jitka Krausová a P. Josef Červenka.

Bližší informace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-3, reznickm@arcibol.cz

Víkend pro seniory

Koná se 13.-15. května na Svatém Hostýně. Víkend je určen pro ty, kteří prožívají "třetí věk" svého života. Součástí víkendu jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese:

Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141

Seniorům je určen také letní pobyt pro prarodiče s vnoučaty ve Velkých Losinách, který je naplánován na 8. – 14. srpna.

Rodiny na Flóře a v Bibli

Zveme rodiny s dětmi v neděli 15. května od 14 hodin do Smetanových sadů v Olomouci na zábavné odpoledne. Děti společně s rodiči budou moci projít devíti stanovišti, na kterých se mohou zapojit do hravých aktivit, kterými je budou provázet vybrané dvojice z Bible. Budou pro ně připravené oblíbené lanové aktivity, projížďky na koních, v jezírku na lodičkách, výtvarná dílna a také nebude chybět občerstvení a vystoupení hudební kapely. Akci pořádají křesťané z Olomoucka spolu s Centrem pro rodinný život. Bližší informace: Peter Markovič, tel.: 587 405 251, e-mail:  markovic@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi na sv. Hostýně

se bude konat o víkendu 10. - 12. června v poutních domech na Sv. Hostýně. Je připraven souběžný program pro rodiče i děti. Během promluv pro manžele je zabezpečeno hlídání dětí pečovateli. V náplni víkendu nechybí promluvy kněze (P. Jan Plodr), společná modlitba, adorace, mše sv., možnost svátosti smíření nebo rozhovoru s knězem a pro děti jsou připraveny katecheze a hry. Přihlášku naleznete na našich internetových stránkách. Během víkendu je zajištěno celodenní stravování a ubytování dle výběru v pokojích bez nebo se soc. zařízením.

Bližší informace: Josef Záboj, tel.: 587 405 250, e-mail: zaboj@arcibol.cz

Týdenní pobyt pro osamělé matky s dětmi na sv. Hostýně

Pobyt v termínu od 22. do 30. července je určen pro všechny matky, které z různých důvodů (neprovdání se, rozvodu, ovdovění apod.) vychovávají své děti samy. Přijet mohou i maminky samy, bez dětí (děti jsou na táboře, nebo jsou už velké). Setkání je rozdělené do dvou částí - vzdělávací a rekreační. Dopolední program zahrnuje přednášky terapueuta, psychiatra, kněze a předpokládá se na ní účast přihlášených maminek (v průběhu přednášek je pro děti zajištěn program). Během dne mají maminky příležitost k osobním rozhovorům s přítomnými odborníky nebo knězem, který je přítomen po celou dobu setkání. Každý den je možnost zúčastnit se mše sv. a společných modliteb. Rekreační část setkání probíhá v odpoledních hodinách a lze ji trávit buď individuálně, nebo se zapojit do společně připravovaného programu pro celou rodinu, výletu, výtvarných dílen apod.

Bližší informace a přihlášky: Marcela Řezníčková, tel.: 587 405 253, e-mail:  reznickm@arcibol.cz, nebo je najdete na www.rodinnyzivot.cz

Nabízíme také rozšířené poradenství

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz

Časopis Rodinný život

Nové číslo časopisu Rodinný život rozšiřuje dřívější témata týkající se mužů o pohled na muže jako hlavu rodiny. Jak chápou a prožívají dnešní muži, jejich ženy a děti tuto metaforu? Bosý karmelitán Petr Glogar v rozhovoru vystihuje, že dnešním mužům chybí jejich otcové, a povzbuzuje myšlenkou, že ke zralosti mužů-otců mohou vést i kroky zpočátku nezralé. Tatínek dvou dcer a porodník Jiří Labounek vypráví o tatíncích u porodu a otevřenosti novým zkušenostem. Zdeněk Michalec, organizátor akcí pro muže, mluví o celoživotním úkolu být otcem a Luboš Nágl objevuje novou životní roli – dědečkovství.

V pravidelných rubrikách týkajících se výchovy a vztahů se dočtete například o nezbytnosti postavit se proti nezralosti vlastních dětí, o způsobech podpory křehkého mužského ega a pravdivosti k sobě samému a vlastní životní cestě. Stejně jako v předchozích číslech nechybí pohádka na dobrou noc, recept pana Nágla, setkání s želvičkou Loudalkou, soutěže, křížovka a informace o připravovaných akcích.

Předplatné i jako dárek pro své blízké lze objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 771 01 Olomouc, tel.: 587 405 250,

e-mail: rodina@arcibol.cz

www.rodinnyzivot.cz