ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 10/4/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – 18,30 – Za + Františka Šumberu, za + rodiče Milošovy, + rodiče Sumkerovy, za + Petra Polácha, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu

St – 18,30 - Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, + manželku, + rodiče Stojaspalovy a Kaňurkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

– 18,00 – křížová cesta s dětmi (6. a 7. třída) a mše - Za + Josefa Daňka a + Jarmilu Zedníčkovu, + rodiče Kadlčkovy a Daňkovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu

So – od 9,00 hodin – Předvelikonoční zpovídání

Neděle 7:30 – Za farníky

10:30 – Za manžela Josefa Miloše, Miroslava Hýžďala, rodiče Tinkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

14,00 – křížová cesta kolem kostela

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tuto neděli začíná týden modliteb za mládež. Rozjímání a texty modliteb jsou k dispozici na farních stránkách. Ve středu po mši svaté v 19,15 hodin zvu především mladé ke společné modlitbě v rámci týdne modliteb za mládež.

§ Ve čtvrtek navštívím od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštívím nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ V sobotu od 9 hodin je předvelikonoční zpovídání. (7 kněží) Prosím, přijďte zavčas. Využijte této příležitosti, protože ve svatém týdnu bude příležitost jen v pondělí a ve středu přede mší svatou.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Ve svatém týdnu bude mše svatá v pondělí v 18,30 hodin, ve středu ráno v 8,00 hodin (kvůli přípravě kostela na svátky). Na Zelený čtvrtek bude mše svatá v 18,30 hodin. Po mši svaté bude krátká společná pobožnost v Getsemanské zahradě. Kostel bude otevřený k modlitbě do 20,30 hodin. Na Velký pátek můžeme začít den společnou modlitbou breviáře v kostele v 8,00 hodin. Večerní obřady začnou v 18,30 hodin a ve 21 hodin bude křížová cesta po obci. Také Bílou sobotu můžeme zahájit modlitbou breviáře v 8,00 hodin. Pak bude kostel otevřený k celodenní adoraci u Božího hrobu. Večerní obřady začnou ve 20 hodin. (Západ slunce – 19,52 hodin.)

---------------------------------------------------------------------------------------------

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

ÚtSlavkov – 15,00 – křížová cesta

Čt – Slavkov – 16,00 – křížová cesta. 16,30 – mše svatá (otec Česlav): Za + Marii Bobčíkovu, manžela, syna a duše v očistci

Horní Němčí17,30 – křížová cesta s dětmi. 18,00 – mše svatá - Na poděkování Pánu Bohu za uzdravení a dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu

Pá – Horní Němčí – 20,00 – křížová cesta s mladými

Ne – Horní Němčí – 8,30 – křížová cesta. 9,00 – mše svatá: Na poděkování Pánu Bohu za dožití 85 let života, za + manžela, rodiče, bratra a dar zdraví, Boží požehnání pro celou živou rodinu

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na farní kostel: 3 400 Kč. Dary na kapli ve Slavkově: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tuto neděli začíná týden modliteb za mládež. Rozjímání a texty modliteb jsou k dispozici na farních stránkách.

§ Zvu všechny děti na křížovou cestu, kterou bych se s nimi rád pomodlil ve čtvrtek přede mší svatou v 17,30 hodin.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Předvelikonoční zpovídání v Horním Němčí a ve Slavkově bude v úterý 19. 4. od 18 hodin. V Dolním Němčí bude v sobotu 16. 4. od 9 hodin.

§ Nemocné navštívím příští úterý 19. 4. dopoledne.

Category: