ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 22/5/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po18,30 - Mše svatá a májová pobožnost - Za + Marii Zimčíkovu, manžela Františka, + rodiče, rodiče Tinkovy a + Ludvíka Zimčíka, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P.) Za 80 let života, za + manžela, zetě, dvoje rodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.J)

St18,30 - Mše svatá a májová pobožnost - Za Annu Uhrovu a manžela, jejich dceru Jiřinu, dva zetě a celou živou rodinu

Pá –18,00mše svatá pro děti a májová pobožnost - Za živé a zemřelé z ročníku 1956

Ne - 7:30 – Za farníky

10:30 – Za + Antonína Fibichra, + Annu Lukášovu, dva manžely, syna, + rodiče Fibichrovy a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

14,00 – májová pobožnost

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na TV NOE: 15 430 Kč. Ostatní dary: 1 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu budou dnes v neděli ve 14 hodin, v pondělí, středu a pátek po mši svaté. A další neděli ve 14 hodin.

§ Ve středu při mši svaté v 18,30 hodin je třetí katecheze pro třeťáky a jejich rodiče před slavností prvního svatého přijímání.

§ V pátek v 18 hodin je mše svatá zvláště pro děti. Přijďte, prosím, s dětmi.

§ V pátek je aktivita Noc kostelů. Nejbližší kostely jsou otevřené v Uherském Brodě.

§ V neděli 12. 6. 2011 od 14 hodin je Dětský den u hasičárny.

Benedikt XVI.: V modlitbě se od Boha učíme přát lidstvu spásu

Vatikán. Přibližně 30 tisíc lidí přišlo dnes dopoledne na náměstí sv. Petra, aby si vyslechli již třetí část nového cyklu papežových katechezí o modlitbě. Toto téma začal dnes Benedikt XVI. probírat z biblického hlediska a to na příkladu Abrahamovy přímluvné modlitby za města Sodomu a Gomoru.

„Pánův dialog s Abrahamem je prodlouženým a jednoznačným projevem jeho milosrdné lásky. Nezbytnost nalézt spravedlivé lidi ve městě stává se stále menší a nakonec jich bude k záchraně všech obyvatel stačit jenom deset. Proč se Abraham zastavil u deseti, nám text neříká. Možná jde o počet označující minimální počet členů společenství (deset osob je dodnes potřebné quorum pro veřejnou modlitbu židovské obce). Přesto se však jedná o nepatrný počet, malou částku dobra, z níž je třeba vyjít, aby bylo odstraněno velké zlo. V Sodomě a Gomoře se však nenalezlo ani oněch deset spravedlivých a města byla zničena. Nezbytnost jejich zániku byla paradoxně dosvědčena přímluvnou modlitbou Abrahama. Právě tato modlitba totiž zjevila spásonosnou vůli Boha: Pán byl ochoten odpustit, přál si tak učinit, ale města byla uzamčena v totalizujícím a paralyzujícím zlu a postrádala dokonce i těch několik spravedlivých, od nichž mohlo být zlo přetvořeno v dobro. Právě taková je cesta spásy, kterou žádal i Abraham. Být zachráněni, neznamená jenom utéci před trestem, nýbrž být osvobozeni od zla, které tu přebývá. Tím čemu je třeba se vyhnout, není trest, nýbrž hřích, ono odmítnutí Boha a lásky, které v sobě již nese trest.

Web farnosti: www.farnostnemci.cz Hra Schodiště http://schodiste.farnostnemci.cz

***********************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Út – Slavkov – 8,00 – mše svatá a májová pobožnost - Za + Josefa a Marii Bartošovy a Ladislava Karlíka

Čt – Horní Němčí18,00 – mše svatá a májová pobožnost – (Úmysl ještě nebyl obsazený.)

Ne – Slavkov - 9,00Slavnost sv. Zdislavy - Za + Josefa Nehněvajsu, za + Miriam Zimulovu, za celou živou a zemřelou rodinu a duše v očistci

Horní Němčí – 14,00májová pobožnost

Slavkov – 18,00májová pobožnost u kříže s Marii (v zatáčce)

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na TV NOE: 4 700 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu: Dnes v neděli v Horním Němčí ve 14 hodin. Úterý – Slavkov – ráno po mši svaté; Horní Němčí – 18 hodin. Ve čtvrtek v Horním Němčí po mši svaté. V pátek v Horním Němčí ve 20 hodin (vedou mladí). Příští neděli v Horním Němčí ve 14 hodin a ve Slavkově v 18 hodin (u kříže s Marií v zatáčce).

§ V pátek je aktivita Noc kostelů. Nejbližší kostely jsou otevřené v Uherském Brodě.

Category: