ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 29/5/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po18,30 - Mše svatá a májová - Za + Jindřicha Nedělu, + syna a za + rodiče Perkovy, + syny a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Boženu Cmolovu, manžela, sestry, dvoje rodiče, živou rodinu, dar zdraví a duše v očistci (o.J)

St18,30 - Za rodiče Antonína a Marii Uhrovy, syna, řádovou sestru Tolentinu, rodiče z obou stran a celou živou rodinu

Čt18,30 - Za + Ludvíka Umlaufa a za Boží ochranu pro živou rodinu

Pá – 9,00 – zahájení adorace; 15 hodin – Korunka Božího milosrdenství; 17 hodin – příležitost ke svátosti smíření; 18 hodin – společná adorace; 18,30 - mše svatá se svátostným požehnáním - Za + Štěpána Kadlčka, + rodiče Kadlčkovy a jejich děti, za + rodiče Uhrovy, jejich sourozence, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

So – 7,15 – mariánská pobožnost; 8 hodin – mše svatá

Ne – 7:30 - Za + Marii Hájkovu,manžela, dceru Zdenku, manžela, + rodiče, + sourozence, jejich manželky, za duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu

10:30Slavnost 1. svatého přijímání - Za děti, které poprvé přistupují ke stolu Páně a za jejich rodiče

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka – 20 270 Kč. Ostatní dary: 1500 Kč Pán Bůh zaplať!

§ Májové pobožnosti v tomto týdnu: dnes v neděli ve 14 hodin a v pondělí po mši svaté.

§ V pátek není mše svatá zvláště pro děti, protože je první pátek v měsíci.

§ Příprava na slavnost 1. svatého přijímání vrcholí. Ve středu děti ukážou svoje znalosti. V sobotu v 15 hodin je v kostele nácvik a v 15,30 hodin zpovídání dětí, rodičů a příbuzných. Budou k dispozici tři kněží. Prosím zvláště rodiče a kmotry, aby spolu s dětmi přijali svátost smíření a eucharistii.

§ Vzadu v kostele (nebo na webu farnosti) máte k dispozici novénu před slavností Seslání Ducha svatého, která začíná v pátek.

§ V neděli 12. června od 14 hodin je Dětský den u hasičárny v Dolním Němčí. Přípravná schůzka bude tuto středu 1.6. v 19,30 hodin na faře. Prosím, přijďte, kdo můžete. Kdo se může zapojit do Dětského dne, ale nemůže přijít na setkání, ať se přihlásí paní Martině Smetanové. Kdo by chtěl sponzorsky přispět na Dětský den, ať dar přinese paní Anně Umlaufové. Děkujeme.

§ Příští neděli bude spuštěna webová interaktivní hra naší farnosti s názvem Farní schodiště. Aktivita je určena pro rodiny s dětmi i pro mladé či dospělé jednotlivce. Zábavnou formou obohatíte své vědomosti. Čeká vás několik schodišť a každé schodiště bude mít 10 schodů (úkolů). Když si tato „hra“ získá své příznivce, bude pokračovat dál a dál a budou vás čekat nová překvapení. Adresu naší hry si snadno zapamatujete: schodiste.farnostnemci.cz

§ Tuto sobotu 4. června 2011 je pouť Radia Proglas a Televize Noe na Svatém Hostýně.

§ Příští neděli je den modliteb za sdělovací prostředky.

§ Využijte možností duchovních cvičení na Velehradě. Přehled termínů a témat najdete na této adrese: http://goo.gl/y1YLO

*********************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Po – Slavkov – 17,00 – Modlitba ke sv. Zdislavě a májová pobožnost

Út – Horní Němčí – 18,00 – Poslední májová pobožnost (Akatist)

Čt – Slavkov – 17,00 Mše svatá

Horní Němčí16,00 – vystavení Nejsvětější svátosti oltářní; 18,00 – mše svatá - Za + P. Bohumíra Čuhela

Ne – Horní Němčí - 9,00 – Za farníky

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka – 6 100 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč Pán Bůh zaplať!

§ V pátek v 15 hodin je spolčo dětí na faře v Horním Němčí.

§ Vzadu v kostele (nebo na webu farnosti) máte k dispozici novénu před slavností Seslání Ducha svatého, která začíná v pátek.

§ Příští neděli bude spuštěna ve farnosti Dolní Němčí webová interaktivní hra s názvem Farní schodiště. Aktivita je určena pro rodiny s dětmi i pro mladé či dospělé jednotlivce. Pokud by byl zájem a pokud by se našli ochotní „tvůrci“, může podobná hra vzniknout i v naší farnosti. Technický základ je připraven, ale bylo by potřeba vytvářet úkoly. Hru můžete sledovat na adrese: schodiste.farnostnemci.cz

§ V neděli 12. června od 14 hodin je Dětský den u hasičárny v Dolním Němčí.

§ Tuto sobotu 4. června 2011 je pouť Radia Proglas a Televize Noe na Svatém Hostýně.

§ Příští neděli je den modliteb za sdělovací prostředky.

§ Využijte možností duchovních cvičení na Velehradě. Přehled termínů a témat najdete na této adrese: http://goo.gl/y1YLO

Category: