ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 26/6/2011

Dolní Němčí – pořad bohoslužeb

Po18,30Mše svatá s breviářem - Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu a + rodiče Strakovy (o.P) Na poděkování za 50 let života, Boží ochranu pro živou rodinu, za + rodiče Galuškovy a duše v očistci (o.J)

St18,30 Závěrečná mše svatá zvláště pro děti v tomto školním roce - Za + Marii Martišovu, manžela, syna a zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu

Pá – 9,00 – zahájení adorace (duchovní dar pro papeže Benedikta XVI.). 15,00 – Korunka Božího milosrdenství. 17,00 – příležitost ke svátosti smíření. 18,00 – společná adorace. 18,30 – mše svatá se svátostným požehnáním. Za všechny pokřtěné v naší farnosti v měsících duben, květen a červen (o.P) Za + Kadlčka - Kay Jana, + rodiče a duše v očistci (o.J)

So – 15,00Mše svatá za živé a zemřelé z ročníku 1561.

Ne – 7,30 – Za farníky

10,30 - Za + syna Antonína, manžela, rodiče Fibichrovy, Kalabusovy a celou + rodinu, za Boží ochranu pro živou rodinu

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 16 450 Kč. Dar Petrů a Pavlů: 3 400 Kč. Dary nemocných: 8 350 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí při mši svaté bude modlitba breviáře.

§ Ve středu je v tomto školním roce závěrečná mše zvláště pro děti. Děti nezapomeňte si vzít sešitky, abyste ukázaly, jak jste se snažily obrázky vymalovávat.

§ V pátek je první pátek v měsíci s pravidelnou celodenní adorací. Tentokrát modlitby budeme obětovat zvláště za papeže Benedikta XVI., který oslavuje 60. výročí kněžství. Jako duchovní dar mu chceme nabídnout 60 hodin adorace. Proto prosím, abyste se zapsali do rozpisu adorace, který je vzadu v kostele. Kéž se zapojí také mladá a střední generace. Snad se v naší farnosti najde 60 lidí, kteří obětují pro svatého otce jednu hodinu. Pán Bůh vám zaplať!

§ Protože se ozývají hlasy, že jsou problémy s vysavačem v kostele, tak v pondělí po mši svaté zástupci firmy Vorwerk předvedou osvědčený vysavač. Prosím ženy, které uklízí v kostele, aby přišly a rozhodly, jestli se nový vysavač pořídí.

§ Prosím děti, které mají učebnici náboženství pro třetí třídu, aby ji odevzdaly na faře. Díky.

§ Úmysly na červenec, srpen a září jsou již obsazené. http://goo.gl/4dn8q

§ Děti ve škole dostaly přihlášky na vyučování náboženství v dalším školním roce. (Jsou k dispozici také vzadu v kostele.) Vyplněné a podepsané rodiči odevzdávejte na faru.

*************************************************************************

Horní Němčí – pořad bohoslužeb

Čt – Slavkov – 17,00 – Za + Zdenku Fochlerovou,

Horní Němčí – 16,00 – zahájení soukromé adorace. 18,00 – mše svatá zvláště pro děti na konci školního roku a svátostné požehnání - Za požehnání pro naši farnost

Ne – Horní Němčí – 9,00 – Za + Annu Pisanskou, + rodiče Kadlčkovy, zetě a celou + rodinu, dar zdraví a Boží požehnání pro živé rodiny

Horní Němčí – oznámení

§ Ve čtvrtek bude mše svatá z páteční slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Současně na tuto mši svatou zvu děti, abychom společně zakončili školní rok. Děti, nezapomeňte si vzít sešitky s nálepkami, abychom se podívali, jak jste si je během roku postupně vymalovávaly.

§ V těchto dnech oslavuje 60. výročí kněžského svěcení náš papež Benedikt XVI. Jako duchovní dar mu můžete nabídnout 60 minut adorace před Nejsvětější svátostí ve čtvrtek přede mší svatou (od 17 do 18 hodin). Udělejte si čas a přijďte se modlit za svatého otce.

§ Úmysly na mše svaté na následující tři měsíce jsou již obsazené. http://goo.gl/6KcBU

§ Děti ve škole dostaly přihlášky na vyučování náboženství v dalším školním roce. (Jsou k dispozici také vzadu v kostele.) Vyplněné a podepsané rodiči odevzdávejte knězi nebo paní Warchilové.

§ Prosím děti, které mají učebnici náboženství pro třetí třídu, aby ji odevzdaly do skříně v učebně (ve škole), kde se učilo náboženství.

Category: