ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 21/8/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar na opravy kostela od Ludvíků: 3 700 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Prosím členy farní rady, aby ve středu po mši svaté v 19,15 hodin přišli na jednání, které se koná na faře.

§ Příští neděli 28. srpna v 19 hodin bude v kostele koncert skupiny NOBIms, která před lety hrávala pod názvem Kytaráci. Jádro této skupiny zůstalo - vyzrálo - přibralo nové mladé členy a dnes vás zvou na koncert jako NOBIms. Přijďte si odpočinout, potěšit se nebo jen tak poslouchat. Vstupné dobrovolné. (www.nobims.eu)

§ Připomínám a prosím o odevzdání přihlášek do náboženství nejpozději do neděle 4.září 2011. (Přihlášky jsou vzadu v kostele nebo na faře.) I letos bude učit řádová sestra Milada, Veronika Toralová a otec Petr. Přesný rozvrh hodin bude domlouván tento týden s ředitelem školy.

§ Prosím farníky, kteří dosud neodevzdali anketní list (je vzadu v kostele), ať tak učiní co nejdříve (do schránky na faře). Děkuji.

§ Na webových stránkách farnosti se bude objevovat anketa. Do konce srpna je anketní otázka: Je ve farnosti Dolní Němčí dostatečná příležitost k přijetí svátosti smíření?

§ V neděli 4. září při mši svaté v 10,30 hodin (úvodní mše svatá v nadcházejícím školním roce zvláště pro rodiče s dětmi) bude také žehnání aktovek.

§ O víkendu 7. - 9. října 2011 se koná setkání seminářů České a Slovenské republiky. Rektor olomouckého semináře poprosil naši farnost, jestli bychom mohli v rodinách ubytovat bohoslovce bratislavského semináře (asi 40). Proto prosím rodiny, které by byly ochotné ubytovat bohoslovce, ať se zapíší vzadu v kostele. Děkuji.

 

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dar na opravy kostela: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Prosím členy farní rady, aby ve čtvrtek po mši svaté v 18,45 hodin přišli na jednání, které se koná na faře.

§ Příští neděli 28. srpna v 19 hodin bude v kostele v Dolním Němčí koncert skupiny NOBIms, která před lety hrávala pod názvem Kytaráci. Jádro této skupiny zůstalo - vyzrálo - přibralo nové mladé členy a dnes vás zvou na koncert jako NOBIms. Přijďte si odpočinout, potěšit se nebo jen tak poslouchat. Vstupné dobrovolné. (www.nobims.eu)

§ Připomínám a prosím o odevzdání přihlášek do náboženství nejpozději do neděle 4.září 2011. (Přihlášky jsou vzadu v kostele)

§ V neděli 4. září při mši svaté v 9 hodin (úvodní mše svatá v nadcházejícím školním roce zvláště pro rodiče s dětmi) bude také žehnání aktovek.

Category: