ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 25/9/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 28 200 Kč. Dar ročníku 1946: 1 500 Kč. Dar ročníku 1971 - 1 000 Kč. Ostatní dary: 18 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Arcibiskup pražský Dominik Duka vybízí všechny věřící, aby v úterý 27. 9. v 19 hodin (v době, kdy vyjíždí ostatky sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavy) se věřící spojili modlitebním mostem za náš národ. Prosím, připojte se k této duchovní iniciativě ve svých rodinách společnou modlitbou.

§ Od pátku do neděle probíhá modlitební třídenní hnutí Modlitby matek. Rodiče, přijďte se společně modlit za své děti. Viz. Pořad bohoslužeb

§ Farní drakiáda bude v neděli 9. října 2011. V případě opravdu špatného počasí bude posunuta o týden později. Letos vyhlašujeme soutěž o nejlepšího vlastnoručně vyrobeného draka. :-)

§ Úmysly na mše svaté v měsících říjen, listopad a prosinec jsou již obsazené. Zůstává posledních pár volných termínů v prosinci. Bohužel jsem nemohl vyhovět všem v termínech, které jste si žádali. Kalendář intencí je na webu farnosti. Jsou tam také vypsány úmysly, které po domluvě a podle možností odsloužíme s otcem Josefem dohromady. Termíny těchto úmyslů budou zveřejněny aktuálně v neděli před odsloužením. Děkuji za pochopení.

§ Příští neděli proběhne vylosování prvního měsíce „soutěže PPS“. Odpovídat na otázky můžete na webu farnosti do pátku tohoto týdne.

§ V úterý 27. září 2011při mši sv. v18:00 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci budou přivítány ostatky blahoslaveného Jana Pavla II.

§ Víkend pro seniory na Velehradě se koná 14. - 16. října 2011 - přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407141

§ Setkání lektorů směřující k soustavnému prohlubování lektorské služby - sobota 22. října 2011, 10.00 – 15.00 hod.,velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

§ Průběh cesty papeže Benedikta XVI. v Německu si můžete připomenout na webových stránkách Vatikánského rozhlasu: http://goo.gl/Yl5Kk . Jsou tam uveřejněny také všechny promluvy papeže na této apoštolské cestě.

 

*******************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 5 000 Kč. Ostatní dary: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Arcibiskup pražský Dominik Duka vybízí všechny věřící, aby v úterý 27. 9. 2011 v 19 hodin (v době, kdy vyjíždí ostatky sv. Václava z Prahy do Staré Boleslavy) se věřící spojili modlitebním mostem za náš národ. Prosím, připojte se k této duchovní iniciativě ve svých rodinách společnou modlitbou.

§ Ve čtvrtek po mši svaté (18:45 hodin) bude farní rada na faře. Probírat budeme především pastorační záležitosti.

§ Příští neděli proběhne vylosování prvního měsíce „soutěže PPS“. Odpovídat na otázky můžete na webu farnosti do pátku tohoto týdne.

§ V úterý 27. září 2011při mši sv. v18:00 hod. v katedrále sv. Václava v Olomouci budou přivítány ostatky blahoslaveného Jana Pavla II.

§ Víkend pro seniory na Velehradě se koná 14. - 16. října 2011 - přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407141

§ Setkání lektorů směřující k soustavnému prohlubování lektorské služby - sobota 22. října 2011, 10.00 – 15.00 hod.,velký sál Kurie, Biskupské nám. 2, Olomouc

§ Průběh cesty papeže Benedikta XVI. v Německu si můžete připomenout na webových stránkách Vatikánského rozhlasu: http://goo.gl/Yl5Kk . Jsou tam uveřejněny také všechny promluvy papeže na této apoštolské cestě.

Category: