ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly mší svatých v DN – říjen, listopad, prosinec 2011


Datum
Den v týdnu
Začátek
Úmysl
21.10.11
18:30
Za + Jaroslava Ježka a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.10.11
ne
07:30
Za + manžela Antonína Kadlčka, rodiče Slováčkovy a Kadlčkovy, za celou zemřelou rodinu Kadlčkovu a duše v očistci
23.10.11
ne
10:30
Za farníky
24.10.11
po
18:30
Za + Marii Hajduchovou, + manžela, + Anežku Zimčíkovu, dvě + manžely, celou + rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu
26.10.11
st
18:30
Za Libora a Pavla Ježkovy, jejich + prarodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
28.10.11
18:30
Za + Františka Zimčíka, manželku, rodiče z obou stran, rodiče Tinkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
29.10.11
so
11:00
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let společného života s prosbou za dar zdraví a ochranu Boží pro celou rodinu, za + rodiče Kadlčkovy, rodiče Kočí a syna Josefa, za + Ludmilu Kolářovu a Marii Sigl
30.10.11
ne
07:30
Za + Josefa Baroně, dvoje + rodiče, za duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
30.10.11
ne
10:30
Za farníky
31.10.11
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, prosbu o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za + rodiče Gálovy, Kočí, vnuka Marka a celou + rodinu
2.11.11
st
17:30
Za + Marii a Jaroslava Kadlčkovy, oboje + rodiče, + syny Ludvíka a Jaroslava, + vnuka Radka a za živou a zemřelou rodinu
4.11.11
17:30
Za + Františka Umlaufa, + rodiče Jakubčíkovy a Umlaufovy, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
5.11.11
so
08:00
Za + Boženu Krhovskou, za + rodiče Andrlovy, dvě dcery, 2 zetě, za + rodiče Krhovské, za dvě + dcery, 2 zetě, za + dva syny, snachu, dar zdraví pro celou živou rodinu
6.11.11
ne
07:30
Za + rodiče Josefa a Ludmilu Pšenicovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
6.11.11
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 40 let manželství, za dvoje + rodiče, dva + bratry a dar zdraví pro celou živou rodinu
7.11.11
po
17:30
Za + Antonína Fibichra, dvoje + rodiče a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.11.11
st
17:30
Za + Josefa Němce, oboje rodiče a dar zdraví pro celou živou rodinu
11.11.11
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, za+ manžela, za dar zdraví, za nemocnou osobu a Boží požehnání pro celou živou rodinu
13.11.11
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anežky a Martiny
13.11.11
ne
10:30
Za + Ivana Slováka, + rodiče, + Marii Jakubíkovu, dva manžele, vnuka Roberta a zemřelé prarodiče
14.11.11
po
17:30
Za + rodiče Ludmilu a Jakuba Gavalcovy, za + Marii Ježkovou a pana Lumíra Penka.
16.11.11
st
17:30
Za + Annu Martišovu, manžela Josefa, syna Josefa, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
18.11.11
17:30
Za Jana Talského, Josefa Janovského a celou + rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
20.11.11
ne
07:30
Za + Annu Stojaspalovu, + manžela, dvoje rodiče a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
20.11.11
ne
10:30
Za Cecilie, pěvecké sbory, scholu, kroužek Dolněmčan a hudebníky
21.11.11
po
17:30
Za + Josefa Mitáčka, rodiče Mitáčkovy, rodiče Zimčíkovy, za dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.11.11
st
17:30
Za + Zdeňka Babušíka, + rodiče Kadlčkovy a Babušíkovy, dar zdraví pro celou rodinu a duše v očistci
25.11.11
17:30
Za + Pavla Umlaufa, za jeho otce, + rodiče Mikoškovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu
27.11.11
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Kateřiny
27.11.11
ne
10:30
Za + rodiče Tinkovy, + zetě, + vnučku, za + rodiče Daníčkovy, + syna, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
28.11.11
po
17:30
Za Josefa Bobčíka, manželku, dvoje rodiče, zetě, celou rodinu Bobčíkovu, Garajovu a za duše v očistci
30.11.11
st
17:30
2.12.11
17:30
Za + Jana Hájka, rodiče Hájovy a Cmolovy a celou živou rodinu a dar zdraví
4.12.11
ne
07:30
Za + Františka Umlaufa, dvoje + rodiče, + manžele Kubačkovy a celou + rodinu a duše v očistci
4.12.11
ne
10:30
Na poděkování za 45 let manželství s prosbou o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + rodiče Tinkovy, syna, + rodiče Stojaspalovy a syna
5.12.11
po
17:30
Za + Františka Šrámka, rodiče Slováčkovy, Šrámkovy, celou + rodinu a dar zdraví pro živou rodinu
7.12.11
st
17:30
Za + rodiče Cmolovy, dva syny a Annu Cmolovu, rodiče Ježkovy, dceru, za dar zdraví pro celou rodinu
9.12.11
17:30
Za + rodiče Baroňovy, + dceru a + zetě, za + rodiče Pazlarovy a + syna
10.12.11
so
18:00
Mše svatá v charitním domě - na poděkování za 90 let paní Mošťkové
11.12.11
ne
07:30
Za živé a zemřelé Marie
11.12.11
ne
10:30
Za + Františku Ondrašíkovu, + manžela, + dceru Anežku, + syna Jindřicha, + zetě Jaroslava, + rodiče Borýskovy a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
12.12.11
po
17:30
Za + Františka Bobčíka, + vnuka Davida, za dvoje + rodiče a duše v očistci, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14.12.11
st
17:30
Za + Josefa Poláška, za živé a zemřelé z ročníku 1941
16.12.11
17:30
Za dožití 80 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za + manžela, zetě, dvoje rodiče a za celou rodinu a duše v očistci
18.12.11
ne
07:30
Za + Antonína Macků, rodiče, Josefa Hyblera, 2 manželky, dvoje rodiče, Drahomíru Hyblerovu a manžela
18.12.11
ne
10:30
Za + Roberta Tinku, + Marii a Jakuba Tinkovy, za + Marii Jakubíkovu a dva + manžely, za + švagry Ivana a Milana
19.12.11
po
17:30
Za + manžela Lubomíra Huraba a rodiče Bartošovy a za celou živou rodinu
21.12.11
st
17:30
Za Štěpána Kolíska, manželku, celou + rodinu, rodiče Kadlčkovy, dceru a duše v očistci
23.12.11
17:30
Za Josefa Šimčíka a manželku Marii, zetě a + rodiče a za duše v očistci
24.12.11
so
23:00
Za + rodiče Bobčíkovy, dva syny, Boží požehnání a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
25.12.11
ne
07:30
Za + Ludvíka Kadlčka, + vnuka Pavla Kadlčka a bratra Jaroslava, za rodiče Ježkovy a Kadlčkovy
25.12.11
ne
10:30
Za farníky
26.12.11
po
07:30
Za živé a zemřelé Štěpány, Štěpánky a Jany
26.12.11
po
10:30
Za mládence a dívky
28.12.11
st
17:30
Za + rodiče Martišovy, syna, 2 vnučky, za + rodiče Kadlčkovy, 2 syny, snachu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
30.12.11
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za + rodiče, prarodiče a všechny příbuzné z obou stran a dar zdraví a přímluvu Panny Marie pro celou živou rodinu
01.01.12
ne
07:30
Za + Štěpána Cmola, 2 manželky, + manžela Antonína Straku, rodiče, + Josefa Kohoutka, rodiče a za dar zdraví o ochranu Boží pro celou živou rodinu

Následující úmysly odsloužíme s otcem Josefem při společném slavení mše svaté. Termíny ale budou známy tak týden dopředu. Proto sledujte pravidelně pořady bohoslužeb. Děkuji za pochopení.