ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Dny Bible 2011 - Mosambik

Obrázek pro článek 'Dny Bible 2011'
Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost společně s křesťanskými církvemi v České republice sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos již po devatenácté se uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Zimbabwe, Súdánu a Mosambiku. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekt v Republice Kongo.


Stále existují stovky domorodých jazyků, především v Africe, do kterých dosud nebyla Bible přeložena. Také proto chceme v letošním roce podpořit především multietnické země, které realizují více biblických překladů. Rádi bychom tímto způsobem nejen pomohli překladatelským snahám, ale také připomenuli význam Bible a podpořili její šíření.

Projekty, které podpoříme v letošním roce: Mosambik

Překlad Bible do jazyka „xirhoa“. Jazykem xirhoa mluví lidé v jižním Mosambiku, zejména v provincii Maputo. Překlad byl zahájen v roce 1970. Na 16 let byly práce přerušeny občanskou válkou, která byla ukončena v roce 1992. Od té doby práce na překladu opět pokračují. Náklady na letošní rok jsou spočítány v přepočtu na 380 000 Kč, tato částka bude podpořena v plné výši z výnosu sbírky pořádané Českou biblickou společností.

Více informací se dozvíte v aktuálním čísle Zpravodaje ČBS, který najdete na:www.dumbible.cz v sekci služby - ke stažení. Zpravodaj vám také radi na požádání pošleme


Přispět můžete do označené kasičky v kostele v Dolním Němčí od 1. do 3. neděle adventní. Pán Bůh zaplať!

Category: