ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 11/12/2011

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Dnes v neděli odpoledne ve 14 hodin bude v kostele pobožnost k Panně Marii. Budou se zpívat "hodinky o Neposkvrněném Početí Panny Marie". Hodinky si přineste sebou.

§ V úterý 13. prosince bude odpoledne v 16 hodin v kostele adventní fatimské mariánské večeřadlo. Jsou zváni všichni ctitelé Panny Marie.

§ V pátek je opět mše svatá zvláště pro rodiny s dětmi v 17,30 hodin. V sobotu ráno pak poslední rorátní mše svatá. Přijďte s dětmi. Po mši svaté je opět snídaně ve farní dvoraně.

§ V sobotu od 9 hodin je předvánoční zpovídání. Bude zde přítomno 8 zpovědníků. Prosím, nenechávejte svátost smíření na poslední chvíli.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Příští neděli při mši svaté v 10,30 hodin budou mezi ministranti přijati další kluci.

§ Od pondělí se začínají zapisovat úmysly na mše svaté (leden, únor a březen 2012). Vyplněné lístky vkládejte do krabice vzadu v kostele. Úmysly budu postupně hned zapisovat a budu se snažit vyhovět vašim požadavkům, ale ne vždy to bude možné. Jakmile obsadím všechny úmysly, tak zbývající se budeme snažit odsloužit s otcem Josefem při společných koncelebrovaných mších svatých. Dávejte maximálně jeden úmysl za rodinu. Děkuji za pochopení.

§ Vzadu v kostele je rozpis na předčítání Božího slova při nedělní mši svaté. Prosím, zapište se. Děkuji.

§ Vzadu v kostele je také rozpis na putování sochy Panny Marie v dalších týdnech. Prosím, zapište se.

§ Janové vybírají na mši svatou v sakristii kostela.

§ V pondělí 19. prosince je Adorační den v naší farnosti. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele.

§ Prosíme farníky, kteří stojí vzadu v předsíni kostela, aby šli dovnitř kostela a předsíň nechali volnou pro maminky s kočárky.

§ Adventem nám začal Rok biřmování. Pozývám dospělé farníky (od 25 let), kteří nepřijali tuto svátost, aby se přihlásili. Po kratší přípravě (forma bude domluvena podle počtu přihlášených a vašich pracovních možností) budete moci přijmout biřmování v některé z okolních farností.

§ Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos již po devatenácté se uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Zimbabwe, Súdánu a Mosambiku. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekt v Republice Kongo. Přispět můžete během doby adventní do kovové kasičky vzadu v kostele. Děkujeme.

*********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 100 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek je opět dětské spolčo v 15 hodin na faře.

§ V sobotu od 9 hodin je předvánoční zpovídání v Dolním Němčí. Bude tam přítomno 8 zpovědníků. V Horním Němčí a Slavkově bude zpovídání v úterý 20. prosince v 18 hodin.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Od tohoto týdne se začínají zapisovat úmysly na mše svaté na měsíce leden, únor a březen 2012.

§ Adventem nám začal Rok biřmování. Pozývám dospělé farníky (od 25 let), kteří nepřijali tuto svátost, aby se přihlásili. Po kratší přípravě (forma bude domluvena podle počtu přihlášených a vašich pracovních možností) budete moci přijmout biřmování v některé z okolních farností.

§ Jako každoročně, vyhlašuje Česká biblická společnost sbírku na biblické překlady v chudých zemích celého světa. Letos již po devatenácté se uskuteční sbírka Dny Bible, jejíž výtěžek bude tentokrát směřovat opět do Afriky. Díky všem dárcům tak budou moci pokračovat překlady v Zimbabwe, Súdánu a Mosambiku. Pokud se podaří shromáždit více prostředků, budou určeny pro projekt v Republice Kongo. Přispět můžete během doby adventní do kovové kasičky vzadu v kostele. Děkujeme.

Category: