ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 25/3/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar Josefů na kostel: 6 100 Kč. Dar ročníku 1932: 1000 Kč. Měsíční sbírka: 13 050 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí je slavnost Zvěstování Páně. Jedná se o zasvěcený svátek, kdy je vhodné zúčastnit se mše svaté (18,30 hodin).

§ Křížová cesta tento týden bude v pátek v 18 hodin místo růžence a povedou ji žáci 6. a 7. třídy. V neděli křížovou cestu ve 14 hodin po obci povede schola.

§ Katecheze o Duchu svatém bude tento týden jen ve středu při mši svaté.

§ Ve čtvrtek navštíví kněz (předvelikonoční zpověď a svaté přijímání) od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštíví nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ O víkendu bude modlitební třídenní hnutí Modlitby matek. V pátek po mši svaté. V sobotu v 15 hodin a v neděli ve 13 hodin v kostele. Přijďte se modlit za své děti.

§ V sobotu od 9 hodin je předvelikonoční zpovídání. K dispozici bude 7 kněží. Přijďte, prosím, zavčas.

§ Příští neděli bude křížová cesta ve 14 hodin po obci. Povede ji schola.

§ Vy, co se zapojujete do Postní almužny, kasičky přineste na mši svatou příští neděli.

§ V sobotu 31. 3. od 14 hodin je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě. Více na webu farnosti. Proto je tento týden věnován modlitbám za mládež. Při mši svaté na tento úmysl budeme pamatovat v přímluvách.

§ Předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí bude v sobotu před Květnou nedělí, to je 31. března 2012 od 9 hodin.

§ Přihlášky na biřmování je potřeba odevzdat do velikonoční neděle.

§ Úmysly na mše svaté na další tři měsíce jsou již obsazené. Pokud budete chtít odsloužit mši svatou, můžete napsaný úmysl přinést a podle možností ho s otcem Josefem odsloužíme při společném slavení mše svaté.

§ Ve Svatém týdnu budou obřady na Zelený čtvrtek a Velký pátek v 18,30 hodin. Křížová cesta po obci bude na Velký pátek ve 20,30 hodin. Obřady Bílé soboty začnou ve 20 hodin.

§ Ve středu po velikonocích (11.4.) bude při večerní mši svaté společná katecheze pro rodiče a děti (3. třída) o svátosti smíření. A v sobotu 14. 4. odpoledne děti poprvé přistoupí ke zpovědi. Vše bude ještě upřesněno.

**********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka: 3 600 Kč. Ostatní dary: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pondělí je slavnost Zvěstování Páně. Mše svatá bude v Horním Němčí v 16 hodin. Jedná se o zasvěcený svátek, proto je vhodné zúčastnit se mše svaté.

§ Křížová cesta tento týden bude ve Slavkově v úterý v 15 hodin a ve čtvrtek v 16,30 hodin přede mší svatou. V Horním Němčí místo čtvrtku bude křížová cesta v pátek v 19 hodin. V neděli bude křížová cesta z kancionálu místo přede mší svatou až odpoledne ve 14 hodin.

§ Katecheze o Duchu svatém bude tento týden jen ve čtvrtek při mši svaté.

§ V sobotu od 9 hodin je předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí. K dispozici bude 7 kněží. V Horním Němčí a ve Slavkově bude zpovídání až další úterý (3. 4.) v 18 hodin.

§ Vy, co se zapojujete do Postní almužny, kasičky přineste na mši svatou příští neděli.

§ V sobotu 31. 3. od 14 hodin je děkanátní setkání mládeže v Uherském Brodě. Více na webu farnosti. Proto je tento týden věnován modlitbám za mládež. Při mši svaté na tento úmysl budeme pamatovat v přímluvách.

§ Přihlášky na biřmování je potřeba odevzdat do velikonoční neděle.

Category: