ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Charita v Uherském Brodě zve …

Oblastní charita Uherský Brod vás srdečně zve na mši svatou u příležitosti 20. výročí znovuobnovení své činnosti.

Mše svatá bude sloužena 14.6.2012 v 10h30 ve farním kostele v Uherském Brodě.
Mši svatou bude sloužit P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc.

Všichni jsou srdečně zváni!