ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 10/6/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary Antonínů a Antónií: 7 500 Kč. Dar rodičů: 4 000 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Tuto středu 13. června pojede autobus na sv. Antonínek v 15 hodin ze všech zastávek. Cena 50 Kč za osobu. Platit se bude v autobusu.

§ Ve středu přede mší svatou bude od 17,45 hodin v kostele pobožnost Fatimského apoštolátu.

§ Oblastní charita Uherský Brod vás srdečně zve na mši svatou u příležitosti 20. výročí znovuobnovení své činnosti. Mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 14. 6. 2012 v 10,30 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě. Mši svatou bude sloužit P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc.

§ Ve čtvrtek bude v 19,30 hodin farní rada.

§ V sobotu v 10:30 hodin přijmou při mši svaté svátost manželství Jan Hájíček a Romana Gavalcová.

§ V sobotu bude v 18 hodin mše svatá v charitním domě.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na potřeby kostela.

§ Upřímně děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě slavností 1. svatého přijímání a Božího Těla.

§ Ve středu 20. června pojedeme s nemocnými a staršími na pouť na sv. Hostýn. Zapisujte se v sakristii u pana Hejdy. Cena za osobu je 200 Kč a platí se při zápisu. Odjezd autobusu bude ve 12 hodin od kostela.

§ Česká televize a produkční společnost Three Brothers hledají komparzisty pro natáčení historického filmu a seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Natáčení se uskuteční v Archeoskanzenu Modrá ve dnech  26. a 28. června 2012. Zájemci na komparz se mohou zaregistrovat na tel:  725 919 920, nebo emailu:

komparz@historicalmovie.com

§ Protože se letos slaví velké Jubileum 100 let od korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, jsou všechny děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě tam. Náš děkanát má tuto společnou pouť na Svatém Hostýně v sobotu 29. září. Je to ještě daleko, ale již nyní si tento datum poznačte do svých kalendářů, aby nás jelo v tomto jubilejním roce co nejvíce.

**********************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Oblastní charita Uherský Brod vás srdečně zve na mši svatou u příležitosti 20. výročí znovuobnovení své činnosti. Mše svatá bude sloužena ve čtvrtek 14. 6. 2012 v 10,30 hodin ve farním kostele v Uherském Brodě. Mši svatou bude sloužit P. Bohumír Vitásek, prezident Arcidiecézní charity Olomouc.

§ Ve čtvrtek bude mše svatá ze slavnosti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Po mši svaté budou litanie a svátostné požehnání.

§ V pátek je v 15 hodin spolčo dětí na faře.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na potřeby kostela.

§ Česká televize a produkční společnost Three Brothers hledají komparzisty pro natáčení historického filmu a seriálu Cyril a Metoděj – Apoštolové Slovanů. Natáčení se uskuteční v Archeoskanzenu Modrá ve dnech  26. a 28. června 2012. Zájemci na komparz se mohou zaregistrovat na tel:  725 919 920, nebo emailu:

komparz@historicalmovie.com

§ Protože se letos slaví velké Jubileum 100 let od korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, jsou všechny děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě tam. Náš děkanát má tuto společnou pouť na Svatém Hostýně v sobotu 29. září. Je to ještě daleko, ale již nyní si tento datum poznačte do svých kalendářů, aby nás jelo v tomto jubilejním roce co nejvíce.

Category: