ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 3/6/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Diecézní sbírka na církevní školy: 12 060 Kč. Dar ročníku 1954: 1 000 Kč. Dary nemocných: 8 950 Kč. Ostatní dary: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu nebude večerní mše svatá. Úmysl je přesunut na čtvrtek, kdy budeme slavit slavnost Těla a Krve Páně.

§ Eucharistický průvod obcí bude letos ve čtvrtek po mši svaté, která začíná již v 17 hodin. Průvod půjde kolem hřbitova, ulicí Mírová, kolem charitního domu, ulicí Komenského a ulicí Záhumenická zpět ke kostelu. Prosím rodiče, aby vypravili děti v kroji. Ale v kroji nemusí jít jen děti. :-)

§ Mše svatá v pátek v 18,30 hodin je opět zvláště pro děti a rodiče. Opět se vrátíme k Putování kolem světa a navštívíme nějaký stát.

§ V sobotu v 11:30 hodin přijmou při svatebním obřadu beze mše svaté svátost manželství Milan Lavička a Nina Skalníková. V sobotu v 15 hodin mají mši padesátníci. A večer v 18 hodin je mše svatá v charitním domě.

§ V neděli ve 14 hodin je u hasičky Dětský den! :-)

§ Ve čtvrtek 14. 6. bude v 19,30 hodin farní rada. Prosím členy, aby s tím počítali.

§ Protože se letos slaví velké Jubileum 100 let od korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, jsou všechny děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě tam. Náš děkanát má tuto společnou pouť na Svatém Hostýně v sobotu 29. září. Je to ještě daleko, ale již nyní si tento datum poznačte do svých kalendářů, aby nás jelo v tomto jubilejním roce co nejvíce.

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Tento týden bude mše svatá již v kostele v Horním Němčí. Nebude ale ve čtvrtek, ale ve středu v 18 hodin. Protože čtvrteční slavnost Těla a Krve Páně nebudeme slavit v týdnu, ale příští neděli.

§ V neděli musí být mše svatá již v 8 hodin v Horním Němčí a po mši svaté bude eucharistický průvod obcí.

§ V neděli ve 14 hodin je u hasičky v Dolním Němčí Dětský den! :-)

§ Protože se letos slaví velké Jubileum 100 let od korunovace Panny Marie na Svatém Hostýně, jsou všechny děkanátní poutě za obnovu rodin a nová kněžská povolání právě tam. Náš děkanát má tuto společnou pouť na Svatém Hostýně v sobotu 29. září. Je to ještě daleko, ale již nyní si tento datum poznačte do svých kalendářů, aby nás jelo v tomto jubilejním roce co nejvíce.

Category: