ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 5/8/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel 1 200 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek v 18 hodin bude sloužit v Hluku mši svatou ze slavnosti sv. Vavřince biskup Pavel Posád.

§ Od 14. srpna bude ve Žďáru nad Sázavou probíhat celostátní setkání mládeže. Mladí účastníci (většinu tvoří studenti - nevýdělečně činí) platí svůj příspěvek ve výši 1 100 Kč. Reálné náklady na jednu osobu (ubytování, jídlo, organizace) však jsou odhadovány na 1 600 Kč. Proto probíhá po celé republice sbírka na podporu této akce. Příští neděli si budete moci zakoupit magnetku s vyobrazením žďárských kostelů v hodnotě 50 Kč jako váš příspěvek na tuto aktivitu.

**************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel 2 400 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V pátek v 18 hodin bude sloužit v Hluku mši svatou ze slavnosti sv. Vavřince biskup Pavel Posád.

Category: