ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Aktuality z Centra pro rodinný život Arcibiskupství olomouckého

Duchovní obnova pro rodiny s dětmi v termínu 5. – 7. října 2012 je už obsazena!Podzimní kurz přípravy snoubenců na manželství byl pro nedostatek zájemců zrušen!

Víkendová duchovní obnova pro seniory

Víkend pro seniory se koná 21.- 23. září 2012 na Svatém Hostýně. Součástí jsou přednášky zaměřené na "radosti a starosti" stáří, rodinné vztahy, vztah k Bohu a prohloubení duchovního života. Během víkendu bude opět příležitost ke společným modlitbám, rozjímání, adoraci, mši sv., svátosti smíření, popř. i svátosti pomazání nemocných a k rozhovoru s knězem a s lektorkami. Bližší informace najdete na našichwebových stránkách. Přihlásit se můžete telefonicky nebo písemně na adrese: Marie Budínová, Prostřední 437, 765 02 Otrokovice, tel.: 608 407 141.

Program KLAS – Klub aktivních seniorů

V dubnu jsme zahájili program KLAS. Klub aktivních seniorů je určen všem seniorům, kteří chtějí svůj seniorský věk prožívat aktivně.

KLAS probíhá formou pravidelných setkání (jednou za 2 týdny 2 hodiny) v malé skupině. Každé setkání je zaměřené na jedno konkrétní téma. Program zahrnuje diskuzi na dané téma, trénování paměti, nenáročnou pohybovou aktivitu, relaxační techniky. Zveme všechny seniory bez ohledu na věk, zdravotní stav, náboženské vyznání nebo politické přesvědčení. Jedinou podmínkou je fyzická i psychická schopnost účastnit se připraveného programu. Nejbližší setkání bude 27. září na téma: „bydlení“. Místo konání: Biskupské náměstí 2, Olomouc (sál Kurie arcibiskupství, 2.patro). Bližší informace najdete na našich stránkách. Senioři, jste zváni! Koordinátor programu: Bc. Lucie Cmarová (roz.Ševrová), tel. 733 755 955, e-mail: olsenior@senior.cz.

Setkání žen v obtížných životních situacích

Zveme ovdovělé, svobodné, vdané či rozvedené ženy na pravidelná setkání ve Farním domě u sv. Václava v Olomouci. Nejbližší setkání bude 9. října 2012 od 16:00 hod. s MUDr. J. Krausovou na téma: „Umění zdraví“. Další setkání se uskuteční 6. 11.  Mgr. Alžběta Drexlerová, bude mít připravené téma: Biblický pohled na ženu. Bližšíinformace: Marcela Řezníčková, 587 405 250-1, reznickm@arcibol.cz.

Přirozené plánování rodičovství (PPR)

Chtěli byste lépe rozumět přirozenému biorytmu ženské plodnosti? Toužíte po děťátku, nebo potřebujete početí předcházet? Ve spolupráci s Ligou pár páru pořádáme kurz symptotermální metody, který je zaměřen na podporu zdravých partnerských vztahů. Uskuteční se ve čtyřech setkáních pod vedením zkušeného lektorského páru. První setkání je směřované pro širší veřejnost. Bude se konat ve čtvrtek 11. října 2012 od 18 hod.na Kurii arcibiskupství. Další jsou naplánovány na 25. 10., 15. 11. a 29. 11. 2012. Pro bližší informace: Alena Večeřová, tel.: 587 405 250, vecerova@arcibol.cz.

Kurz efektivního rodičovství (KER)

Milí rodiče, nevíte si rady s dětským hněvem? Trápí vás odmlouvání dítěte a jeho nejčastější odpověď: „Ne!“?  Je vám líto, že na děti křičíte a trestáte je? Chcete děti účinně motivovat a přitom je neuplácet? V KER se naučíte zvládat klasické a stále se opakující krizové situace, do kterých se při výchově svých dětí dostáváte. Konkrétně budeme společně probírattémataV jakém duchu vychovávat? Vliv původní rodiny, sourozenecká konstelace; Proč děti zlobí? Povzbuzování nebo chvála? Zvládání emocí rodičů i dětí; Komunik.techniky; Co volit místo trestu? Důslednost a řád dávají jistotu; Kde brát sebedůvěru?

Kurz zahájíme víkendem 13. – 14. října 2012. Další setkání se uskuteční 24.10, 31.10. 7.11 a 14.11 - vždy od 17:00 do 19:30 hod. na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Lektoři kurzu jsou Mgr. Ing. Jan Čapek (psycholog a terapeut manželského a rodičovského poradenství) a Marcela Kořenková (koordinátorka a lektorka projektu). Kurzovné je 600,- Kč za osobu nebo 800,- Kč za pár. Kapacita je omezena, je potřeba se přihlásit dopředu a to emailem na korenkova@arcibol.cz nebo telefonicky na 587 405 250. Dalšíinformace o KER najdete na www.efektivnirodicovstvi.cz.

Škola partnerství

Již jedenáctým rokem vám naše Centrum ve spolupráci s Arcidiecézním centrem mládeže v Olomouci nabízí od podzimu 2012 tento kurz věnovaný problematice mezilidských vztahů, především pak vztahům mezi mužem a ženou. Je určen mladým ve věku od 16 let, partner není podmínkou. Program kurzu je rozdělen do šesti na sebe navazujících víkendových setkání v průběhu školního roku. Zahrnuje 16 tématických bloků přednášek, skupinové práce, zážitkových aktivit a možnost konzultací s odborníky. Začíná se víkendem19.-21.října 2012. Bližší informace: vecerova@arcibol.cz, tel.: 587 405 250. Přihlašovací formulář najdete na www.rodinnyzivot.cz nebo na www.ado.cz/mladez.

Duchovní víkend pro vdovy

Zažíváte ve svém životě bolest nad smrtí manžela? Chcete své vdovství smysluplně prožít, nejen přežít? Potřebujete čas a příležitost k delšímu rozhovoru s knězem? Chcete poznat, jak se žije jiným ženám v obdobných životních situacích? Pak přijměte pozvání na Svatý Kopeček u Olomouce. Víkend je určen pro ovdovělé ženy, které chtějí nechat ozářit všechna břemena vdovství Božím milosrdenstvím a láskou. Program povedou MUDr. Jitka Krausová, OV (zasvěcená panna) a P. Josef Šich. Uskuteční se od  soboty do neděle  17.-18.  listopadu 2012, v Norbertinu, víceúčelovém centru sester premonstrátek na Sadovém nám. 39. Setkání začíná v sobotu registrací přihlášených a ubytováním od 9.30 do 10.00 hod. a končí v neděli po obědě. Cena je stanovena na 600,- Kč (zahrnuje 1x ubytování, stravu So +Ne a pronájem přednáškových prostor).

O přihlášku na setkání a bližší informace si napište co nejdříve, nejpozději však do pondělí 5.11. na adresu: Centrum pro rodinný život, Biskupské nám.2, 772 00 Olomouc, tel.č.: 587 405 250-3, e-mail: reznickm@arcibol.cz, nebo ji naleznete
na našich stránkách www.rodinnyzivot.cz.

Nabídka vzdělávání pro lektory přípravy snoubenců na manželství 

Vzdělávání je určeno těm manželským párům, které připravují nebo by měli zájem připravovat snoubence na manželství. Nabízíme cyklus 4 jednodenních seminářů v termínech 17. 11., 1. 12. 2012, 12. 1. a 26. 1. 2013 vždy od 9:00 hod. do 16:00 hod. v sále arcibiskupské kurie na Biskupském nám. 2 v Olomouci. Přihlášky, které najdete na www.rodinnyzivot.cz, pošlete, prosíme, e-mailem na vecerova@arcibol.cz. Celý cyklus je zdarma, v případě potřeby nabízíme zpoplatněné hlídání dětí.

Nabídka vzdělávání pro práci se seniory v programu KLAS – klub aktivních seniorů

Chtěli byste se naučit základy trénování paměti? Roztancovat seniory, ale v sedě? Vědět jak procvičovat motoriku nebo další dovednosti důležité pro seniory? Umět pracovat s příběhy, vědět jak na divadelní tvorbu nebo nahlédnout do arteterapie? Atd.

Nabízíme základní odborný kurz A KLAS – animátor klubů aktivních seniorů, ojedinělé školení v ČR od roku 2009. Jste-li vedoucím seniorského klubu, pracujete-li se seniory nebo chcete-li založit klub nový a získat materiál pro roční setkávání včetně pracovních listů, je tato nabídka právě pro vás. Cena odborného kurzu je 3 850,- Kč, přičemž finanční podporu na úhradu kurzu můžete nalézt u vašeho zřizovatele klubu seniorů (obec, farnost, děkanátní, mateřská, rodinná centra).

Můžete se přihlašovat. Až bude přihlášených 10 zájemců, vypíšeme termín školení.Přihlášky, které najdete na www.rodinnyzivot.cz pošlete, prosíme, e-mailem naolsenior@seznam.cz, poštou nebo doručte osobně na Centrum pro rodinný život. Absolvent kurzu obdrží certifikát, manuál k použití pro práci se seniory, vypracovaný materiál k roční práci seniorského klubu a pracovní listy. Na základní kurz navazují nabídkou i další, jednodenní tématické pokračovací semináře pro vedoucí seniorských klubů.

Podrobnější informace, případně přihlášky nebo plakátky akcí, setkání a aktivit, které připravujeme, nebo také ohlédnutí za těmi, které již proběhly, najdete na našich webových stránkách: www.rodinnyzivot.cz.

NABÍZÍME PORADENSTVÍ

Poradenství v obtížných životních situacích – Bc. Marcela Řezníčková

Pastorálně terapeutické poradenství – MUDr. Jitka Krausová

Manželské a rodinné poradenství – Mgr. Vít Hušek, Th.D.

Bližší informace o poradenství a termínech získáte na tel. 587 405 250-3, rodina@arcibol.cz.

ČASOPIS RODINNÝ ŽIVOT

Technologie mohou být dobrým sluhou, ale zlým pánem. Nové číslo časopisu Rodinný život se snaží vystihnout přínosné i stinné a nebezpečné stránky technického pokroku a hledá zdravé hranice při využívání možností, které technika nabízí.

Představíme Vám novinky ve světě techniky a komunikace.

Kamil Fadrný v rozhovoru vysvětluje, jak je možné chránit děti před nebezpečím na síti. Vzhledem k narůstajícím případům kyberšikany je důležité poučit děti o etickém chování a způsobech obrany.

Víte, že stačí chuť objevovat neznámé, připojení k internetu a GPS navigace a vaše rodinné procházky a výlety se stanou přitažlivé také pro dospívající potomky, kteří jinak odmítají opustit území svého pokoje?

V anketě jsme se ptali dětí, jak a proč tráví čas před obrazovkami počítačů a televizí.

Příběh Jakuba a Katky připomene, jak krásná a voňavá je, na rozdíl od virtuálního světa, realita skutečná. Kateřina Lachmanová uvede aktivity Karmelitánského nakladatelství.

Děti se setkají s želvičkou Loudalkou a zaposlouchají se do pohádky na dobrou noc. Nechybí soutěže pro malé i velké, voňavý recept pana Nágla, křížovka a pozvání na zajímavé poprázdninové akce..

Předplatné pro sebe, nebo jako dárek pro své blízké, lze objednat na adrese:

Centrum pro rodinný život, Biskupské nám. 2, 779 00 Olomouc, tel.: 587 405 250 / 253, e-mail: rodinnyzivot@email.cz

Centrum pro rodinný život

Biskupské nám. 2
779 00  Olomouc
tel.: 587 405 250-3
CPRŽ na Facebooku

 

www.rodinnyzivot.cz

Category: