ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 16/9/2012

Dolní Němčí – oznámení pro týden 17. do 23. září 2012

§ V pátek je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Opět si něco řekneme ze života sv. Cyrila a Metoděje a dáme na nástěnku další kousek obrazu.

§ V pátek po mši svaté v 19,15 hodin bude katecheze pro biřmovance a po ní setkání ve skupinkách. Účast je povinná.

§ Příští neděli 23. září bude v 15 hodin posezení u cimbálu v kulturním domě v Dolním Němčí. K dobré náladě bude hrát Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína. Pořádá farnost a srdečně zve otec Petr.

§ Začínají se zapisovat úmysly na mši svatou na další čtvrtletí (říjen - prosinec). Vzadu v kostele jsou lístky. Pokud to bude možné, opět se budu snažit vyhovět vašim požadavkům.

************************************************************************

Horní Němčí – oznámení:

§ V pátek v Dolním Němčí po mši svaté v 19,15 hodin bude katecheze pro biřmovance a po ní setkání ve skupinkách. Účast je povinná.

§ Příští neděli 23. září bude v 15 hodin posezení u cimbálu v kulturním domě v Dolním Němčí. K dobré náladě bude hrát Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína. Pořádá farnost a srdečně zve otec Petr.

§ Začínají se zapisovat úmysly na mši svatou na další čtvrtletí (říjen - prosinec).

§ Začíná se vyučovat náboženství na základní škole v Horním Němčí.

Category: