ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 9/9/2012

Dolní Němčí – oznámení pro týden 10. - 16. září 2012

§ Marie darovali na kostel 14 400 Kč. Manželé Radek a Ludmila Kadlčkovi darovali 20 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 4 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Modlitební třídenní Modlitby matek bude 28. - 30. září 2012. Proto přípravné setkání všech skupinek modliteb matek bude v pondělí 10. září po mši svaté ve farní dvoraně. Účast nutná! Díky, že přijdete.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Ve středu přede mší svatou bude v 17,45 hodin Fatimské večeřadlo.

§ Od čtvrtka 13. září se začíná vyučovat náboženství na základní škole v Dolním Němčí. Kdo ještě neodevzdal přihlášky, ať tak učiní nejpozději na první hodině náboženství nebo do pátku 14. září vhodí do farní schránky. Přesné časy začátků hodin jednotlivých ročníků se budou ještě upravovat. 6. a 7. třída bude mít v pondělí (začínáme 17. září) kvůli změně rozvrhu náboženství posunuté na 14:15 hodin.

§ V sobotu 29. září se koná na Svatém Hostýně pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Program na Hostýně začíná v 15 hodin (růženec, adorace a mše svatá).

§ V neděli 23. září bude v 15 hodin posezení u cimbálu v kulturním domě v Dolním Němčí. K dobré náladě bude hrát Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína. Pořádá farnost a srdečně zve otec Petr.

**************************************************************************

Horní Němčí – oznámení pro týden 10. - 16. září 2012

§ Do pokladniček se při sbírce po obci v Horním Němčí vybralo 135 740 Kč. Ve Slavkově se do pokladničky na obci vybralo 27 350 Kč. Ostatní dary a příspěvky na účet zatím činily 34 500 Kč. Dohromady tedy v současné době máme na výměnu oken 197 590 Kč. Což je krásný výsledek veřejné sbírky. Proto bych vám všem chtěl nesmírně moc poděkovat za vaše dary. Prosím, pamatujte v modlitbě na to, aby výměna proběhla bez technických problémů. Díky.

§ Ostatní dary na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V tomto týdnu by měla proběhnout výměna oken na faře, kterou v plné výši sponzoruje P. Jan Kornek.

§ Příští neděli je pravidelná měsíční sbírka na opravy kostela.

§ Náboženství se na základní škole v Horním Němčí začne vyučovat v týdnu od 17. září. Přihlašujte děti u paní Warchilové.

§ V sobotu 29. září se koná na Svatém Hostýně pouť našeho děkanátu za obnovu rodin a nová kněžská a řeholní povolání. Program na Hostýně začíná v 15 hodin (růženec, adorace a mše svatá).

§ V neděli 23. září bude v 15 hodin posezení u cimbálu v kulturním domě v Dolním Němčí. K dobré náladě bude hrát Varmužova cimbálová muzika ze Svatobořic-Mistřína. Pořádá farnost a srdečně zve otec Petr.

Category: