ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Mše svaté v Horním Němčí a Slavkově – říjen, listopad, prosinec 2012

Datum
Kostel
Den
Začátek
Úmysl
4.10.
Slavkov
ČT
17:00
Za farníky
4.10.
HN
ČT
18:00
Za + Josefa Hořčicu, dvoje rodiče a za celou živou rodinu
7.10.
HN
NE
09:00
Za + Ludmilu, Ladislava a Josefa Salátovi, za + rodinu Kořínkovu, za + Františka Kadlčka a za zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
9.10.
Slavkov
ÚT
08:00
Za + manžela, dvoje + rodiče, celou + rodinu, za ochranu a Boží pomoc pro celou živou rodinu a za nemocnou osobu
11.10.
HN
ČT
18:00
14.10.
Slavkov
NE
09:00
Za + rodinu Chlebcovu, Husárovu, Psotných a Turečkovu a za dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu Chlebcovu, Husárovu a Turečkovu
18.10.
Slavkov
ČT
17:00
Za + Karla Ondru, zetě, dvoje + rodiče, manžela, syna a duše v očistci
18.10.
HN
ČT
18:00
Za + Annu Dvořáčkovu, + manžela, + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
21.10.
HN
NE
09:00
Za + Annu Krhovskou, rodiče a bratra, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
23.10.
Slavkov
ÚT
08:00
Za + Ladislava Jurigu, dvoje rodiče, duše v očistci a za Boží požehnání pro celou živou rodinu
25.10.
HN
ČT
18:00
Za + Anežku Milošovu, manžela, dceru, + rodiče a za dar zdraví pro celou živou rodinu
28.10.
HN
NE
09:00
Za farníky
1.11.
Slavkov
ČT
16:00 ?
Za + bratra Josefa, jeho + manželku, + rodiče, sestry, švagry, celou + rodinu, duše v očistci a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
1.11.
HN
ČT
17:00
Za dvoje + rodiče, manžela, bratra, rodinu Korytářovu, Stašovu a Marii Matouškovu
4.11.
HN
NE
09:00
Za + rodiče Jana a Annu Bahulovy, za rodiče Jana a Viktorii Žufánkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.11.
Slavkov
ÚT
08:00
8.11.
HN
ČT
17:00
11.11.
HN
NE
09:00
Za Josefa Jankových, rodiče Jankových a za dar zdraví pro živou rodinu
15.11.
Slavkov
ČT
16:00
15.11.
HN
ČT
17:00
18.11.
HN
NE
09:00
Za Ludmilu Bahulovu a manžela, za Antonína Miloše a celou zemřelou rodinu
20.11.
Slavkov
ÚT
08:00
Za farníky
22.11.
HN
ČT
17:00
Za + Marii Gálovou, rodiče, bratra, za + Vladimíra Malíka, celou živou a + rodinu a dar zdraví
25.11.
HN
NE
09:00
Za Františku Milošovu, za manžela, syna, dceru a vnučku, za rodiče Kohoutkovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
29.11.
Slavkov
ČT
16:00
29.11.
HN
ČT
17:00
Za + Ondřeje a Anežku Mandincovy, syna, zetě, dvoje rodiče a duše v očistci
2.12.
HN
NE
09:00
Za + rodiče Slabých, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.12.
Slavkov
ČT
16:00
Za dvoje + rodiče, křestní a biřmovací kmotry, kmotřence Petra a za Boží požehnání pro celou živou rodinu
6.12.
HN
ČT
17:00
Za + Marii Pitnerovu, + rodiče Zdeňkovy a Pitnerovy, + rodinu Pastrnkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.12.
HN
NE
09:00
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, manžela, bratra, dvoje rodiče a za zdraví celé rodiny
11.12.
Slavkov
ÚT
08:00
Za farníky
13.12.
HN
ČT
17:00
Za + rodiče Kohoutkovy a Srncovy, dar zraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
16.12.
HN
NE
09:00
Za + Miroslava Janču, + Amálii Penčákovu a manžela, za + Karla Janču a manželku, za živou rodinu Jančovu a Penčákovu, za děti v cizině, za pomoc Panny Marie a za duše v očistci
20.12.
Slavkov
ČT
16:00
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, za + rodiče Kubišovy, za všechny zemřelé, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
20.12.
HN
ČT
17:00
Za + Františka Vráblíka, dvoje rodiče, za duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.12.
HN
NE
09:00
Za + Martina Štyksa, manželku, syna, za Josefa Zapletala, rodiče a + Jindřicha Stojaspala a dar zdraví pro celou rodinu
24.12.
HN
PO
21:00
Za zemřelé rodiče a prarodiče, Boží požehnání a zdraví pro celou živou rodinu
25.12.
HN
ÚT
09:00
26.12.
Slavkov
ST
09:00
27.12.
HN
ČT
17:00
Za + Annu Hořčicovu, manžela, za Jaroslava Hajducha, manželku, syna a dar zdraví pro celou živou rodinu
30.12.
HN
NE
09:00
Za farníky
Category: