ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly na mše svaté v Dolním Němčí - říjen, listopad a prosinec 2012

Jedná se pouze o předběžný kalendář úmyslů. Může docházet ke změnám.Úmysly v závorce budou odslouženy, pokud budou moci v ten den sloužit oba kněží.
Datum
Den
Začátek
Úmysl
1.10.12
po
18:30
Za + Františka Zimčíka, + syna Petra, rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
3.10.12
st
18:30
Za + Cecilii Piškovu, manžela, rodiče Kadlčkovy, dva syny, Jana Hájíčka, rodiče Soukeníkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (Za + Ludvíka Bobčíka, dvoje + rodiče, + Antonína Daňka a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
5.10.12
18:30
Za + Josefa Mikla, + rodiče, bratra, sestru a jejího manžela a syna, za Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.10.12
so
07:30
Za + rodiče Vatrtovy, + rodiče Gálovy, + bratra Martina a jeho + vnuka Marka, za + manžely Návratovy, + rodinu z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
7.10.12
ne
07:30
Za živé a zemřelé Františky
7.10.12
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let, + manžela, + rodiče z obou stran, za všechny zemřelé z obou rodin, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
8.10.12
po
18:30
Za + Josefa Cmola, + manželku Marii, za dva + syny, za dva + zetě, za + rodiče Fibichrovy, za + rodinu Fojtíkovu, Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu
10.10.12
st
18:30
Za + rodiče Uhrovy a Bobčíkovy, jejich zemřelý rod a ochranu Boží a Panny Marie pro celou živou rodinu (Za + Františka Bobčíka, dvoje + rodiče, + bratry a sestru, za nemocnou osobu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
12.10.12
18:30
Za + Jaroslava Fibichra, vnučku Jitku, za + rodiče Fibichrovy a Kalabusovy a Boží ochranu pro živou rodinu (Za + Ludvíka Hajducha, + rodiče Hajduchovy, + rodiče Bršlicovy a duše v očistci)
14.10.12
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé členy živého růžence
14.10.12
ne
10:30
Za Jaroslava Kadlčka, rodiče Kadlčkovy, syna Františka, rodiče Cmolovy, syny Františka a Zdeňka, za Boží ochranu pro celou živou rodinu
15.10.12
po
18:30
Na poděkování za 60 let života Ludmily Vydržalové a za všechny živé a zemřelé členy rodiny Juřenčákovy a Vydržalovy (Za + rodiče Antonína a Marii Uhrovu, + syna Antonína, + rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu)
17.10.12
st
18:30
Za Annu Majcovu, rodiče Majcovy a Světinské a vnučku Moniku, za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu (Za + Antonína Kadlčka, čtyři + bratry, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
19.10.12
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožitých 80 let života, + manžela a vnuka Pavla, + rodiče, bratra a celu živou a zemřelou rodinu z obou stran (Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + rodiče, 2 bratry, rodiče Stojaspalovy, syna Jaroslava a dar zdraví a Boží ochrany pro celou živou rodinu)
21.10.12
ne
07:30
Za farníky
21.10.12
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za společné dožití 50 let manželství a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za + rodiče z obou stran
22.10.12
po
18:30
Za + Miroslava Miloše, bratra Josefa, rodiče Milošovy, rodiče Katucké a dva + švagry Františka a Viktora, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
24.10.12
st
18:30
Za Anežku Cmolovu, + manžela, vnuka Davida, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
26.10.12
18:30
Za + Libora a Pavla Ježkovy, jejich prarodiče, za Boží ochranu pro živou rodinu a za duše v očistci (Za + Annu Tinkovu a manžela, + zetě, + rodiče Zimčíkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
28.10.12
ne
07:30
Za + Josefa Pospíška, rodiče z obou stran, za + rodinu Pospíškovu a Halovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
28.10.12
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a za + rodiče Světinské a Richtrovy, tři syny a Boží ochranu pro celou živou rodinu
29.10.12
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života s prosbou o zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu, za + rodiče a duše v očistci
31.10.12
st
17:30
Za + Martina Gála, vnuka Marka, vnučku Marcelku, + rodiče Gálovym, rodiče Kočí, dceru Marii, dva zetě, Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu (Na poděkování Pánu Bohu za dožití 65 let života, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
2.11.12
17:30
Za + Antonína Fibichra, + Annu Lukášovu, dva manžely, syna, + rodiče Fibichrovy a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.11.12
so
07:30
Za + Ivana Slováka, + rodiče, + Marii Jakubíkovu, dva + manžele a + vnuka a celou + rodinu
4.11.12
ne
07:30
Za + rodiče Ludmilu a Josefa Pšenicovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
4.11.12
ne
10:30
Za farníky
5.11.12
po
17:30
Za + manžela Ludvíka Cmola, za + syna Ludvíka Cmola, za + rodiče Cmolovy, Zimčíkovy a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
7.11.12
st
17:30
Za syna Marka Kadlčka, rodiče Kolískovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (Za + Marii Hajduchovu, + manžela, + dcery, syna, zetě, snachu, za + Anežku Zimčíkovu, dva + manžely, dva + syny, zetě, vnuka, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
9.11.12
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství a za rodiče a prarodiče z obou stran, + bratra a švagra a Boží ochranu pro celou živou rodinu
11.11.12
ne
07:30
Za farníky, zvláště za Anežky a Martiny
11.11.12
ne
10:30
Za Ludvíka a Cecílii Šimčíkovy a celou živou a zemřelou rodinu
12.11.12
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, za + Josefa Ježka a + Ludvíka Ježka, + rodiče Kadlčkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celé rodiny
14.11.12
st
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za + rodiče, + švagra a jeho syna a celou + rodinu Ježkovu, Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu (Za + Leopolda a Kateřinu Zimčíkovy, Otílii Stojaspalovu, dar zdraví a Boží požehnání pro živou rodinu)
16.11.12
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, dar zdraví a Boží ochranu a Panny Marie pro celou živou rodinu, za + rodiče Hajduchovi, Zajícovi a duše v očistci
18.11.12
ne
07:30
Za Cecílie, pěvecké sbory, scholu, varhaníky, kroužek Dolněmčan a hudebníky
18.11.12
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za + Annu Stojaspalovu, + manžela, rodiče Světinské a prarodiče a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
19.11.12
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 90 let života, + manžela, + rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou rodinu (Za + Josefa Mitáčka, + rodiče Mitáčkovy, + rodiče Zimčíkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
21.11.12
st
17:30
Za + Antonína Richtra, dvoje + rodiče a duše v očistci, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (Za + Josefa Bobčíka, manželku, dvoje rodiče, zetě, za celou + rodinu Bobčíkovu, Garajovu a za duše v očistci)
23.11.12
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 65 let života, za + rodiče a + bratry, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (Za + Josefa Miloše, + rodiče Milošovy a Krhovské, Boží ochranu pro celou živou rodinu)
25.11.12
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Kateřiny
25.11.12
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství s prosbou o zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
26.11.12
po
17:30
Za + Marii Kozelkovu, + dceru Annu a celou živou i zemřelou rodinu Kozelkovu, Bršlicovu a Ježkovu (Za + rodiče Ježkovy, 2 zetě, + rodiče Kadlčkovy, 2 syny, snachu, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
28.11.12
st
17:30
Za + Pavla Umlaufa, jeho otce, + rodiče Mikoškovy a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (Za + Annu Richtrovu, za + rodinu Richtrovu, Daňkovu, Kadlčkovu a Pochylou)
30.11.12
17:30
Za + rodiče Marii a Josefa Daňkovy, celou + rodinu a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
2.12.12
ne
07:30
Na prosbu o Boží milosrdenství pro + syna Antonína Tinku, + manžela, + rodiče Tinkovy a Krejčovy a duše v očistci
2.12.12
ne
10:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Marie
3.12.12
po
17:30
Za + Jana Hájka, rodiče Cmolovy a Hájkovy a za celou živou rodinu a duše v očistci (Za + Josefa Kadlčka, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu)
5.12.12
st
17:30
Za + Františka Umlaufa, + rodiče, snachu Cecílii, + dcery a jejich manžely, + rodiče Hrdinovy, snachu a duše v očistci (Za + Františka Šrámka, rodiče Slováčkovy, Šrámkovy, celou + rodinu, Boží ochranu pro celou živou rodinu)
7.12.12
17:30
Za + Františku Ondrašíkovu, + manžela, za + syna Jindřicha, za + dceru Anežku, za + zetě Jaroslava, za + rodiče Borýskovy, Boží ochranu pro celou živou rodinu
9.12.12
ne
07:30
Za Josefa Kadlčka, rodiče Zimčíkovy a Kadlčkovy a celou živou rodinu a duše v očistci
9.12.12
ne
10:30
Za + Annu a Františka Baroně, + zetě Milana, dvoje + rodiče a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.12.12
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + manžela, + syna Petra a + rodiče z obou stran
12.12.12
st
17:30
Za + Pavla Ježka, manželku, dceru Annu, za + rodiče Cmolovy, dva syny, za + Annu Cmolovu, za duše v očistci a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
14.12.12
17:30
Za + Františka Bobčíka, + vnuka Davida, za + rodiče Cmolovy, Bobčíkovy, + Josefa Kadlčka, duše v očistci a dar zdraví pro celou živou rodinu (Za + Štěpána Kadlčka, manželku, rodiče Kadlčkovy, syna, rodiče Baroňovy, dceru, zetě, vnuka, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu)
16.12.12
ne
07:30
Za + manžela Františka Katuckého, + rodiče Katucké, + Františka Šumberu, za duše v očistci a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
16.12.12
ne
10:30
Za farníky
17.12.12
po
17:30
Za + manžela, syna Antonína, rodiče Fibichrovy, Kalabusovy a celou + rodinu, za Boží ochranu pro živou rodinu (Za + Antonína Macků, rodiče, Josefa Hyblera, dvě manželky, dvoje rodiče, Drahomíru Hyblerovu a manžela)
19.12.12
st
17:30
Za + Robina Tinku, + Marii Jakubíkovu, dva + manžely, + rodiče Tinkovy, dva + švagry Ivana a Milana
21.12.12
17:30
Za+ Marii a Josefa Šimčíkovy, + rodiče, bratry a sestry a duše v očistci, Boží ochranu pro živou rodinu
23.12.12
ne
07:30
Za + rodiče Kolískovy a Kadlčkovy, dceru Marii, za + manžele Pšenicovy, Šohajovy, celou + rodinu a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.12.12
ne
10:30
Za + rodinu Tibenskou, Abrhámovu, Ježkovu a Růžičkovu a za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
24.12.12
po
23:00
25.12.12
út
07:30
25.12.12
út
10:30
Za farníky
26.12.12
st
07:30
Za živé a zemřelé Štěpány a Štěpánky
26.12.12
st
10:30
Za mládence a dívky
28.12.12
17:30
Za + Ludmilu Minksovou a za živé a zemřelé ročníku 1950
30.12.12
ne
07:30
Za + Josefa Kohoutka, rodiče, za + manžela Antonína Straku, rodiče, za + Štěpána Cmola, dvě manželky a prarodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
30.12.12
ne
10:30
Za + syna Tomáše Pěrku a duše v očistci, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
31.12.12
po
17:30

Za + Ludmilu Pěrkovu, živé a zemřelé ročníku 1948 - kdykoli
Za + Františka Kavku a za živé a zemřelé ročníku 1940 - kdykoli

Za + Karla Ditricha a za boží požehnání pro celou živou rodinu  - kdykoli