ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 30/9/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děkuji vám za milé posezení u cimbálu a především upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří při této akci sloužili.

§ V pátek je první pátek v měsíci, proto v 9 hodin začne adorace. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Příležitost ke svátosti smíření bude od 17:30 hodin. Společná adorace nebude přede mší svatou ale po mši svaté.

§ Setkání biřmovanců je v pátek při mši svaté s homilií určenou zvláště pro ně. A po mši svaté je s biřmovanci společná adorace. Účast je opět nutná.

§ V pátek v 18 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně. Děti, přijďte si zahrát hry, zazpívat si a připravit pomůcky pro nedělní mši svatou. Jste srdečně zvány.

§ V sobotu je mše svatá ráno v 7,30 hodin. Od 6,45 hodin je v kostele mariánská pobožnost.

§ V sobotu v 9 hodin je ministrantská schůzka. Zvláště zvu ministranty, kteří chodí na základní školu. Pošlete i kluky, kteří zatím neministrují. Služba u oltáře je služba Pánu Bohu a pomoc pro kněze.

§ Příští neděli je mše svatá v 10,30 hodin zvláště pro děti a rodiče. Přineste si sešitky s nalepenými samolepkami. Budou malé odměny. :-) Při této mši svaté je také křest.

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na pokrytí části nákladů a aktivit spojených s blahořečením 14 pražských františkánských mučedníků, které bude 13. října v pražské katedrále.

§ Příští neděli je růžencová pouť v Uherském Brodě. Hlavní mši svatou v 10,30 hodin bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.

§ Začala se opravovat a zateplovat zadní fasáda na faře. Současně se vyměňují okna a dveře. Děkuji všem, kteří tento týden přišli na brigádu.

**************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Děkuji vám za milé posezení u cimbálu a především upřímné Pán Bůh zaplať všem, kteří při této akci sloužili.

§ Setkání biřmovanců je v pátek v Dolním Němčí při mši svaté s homilií určenou zvláště pro ně. A po mši svaté je s biřmovanci společná adorace. Účast je opět nutná.

§ Příští neděli je mše svatá zvláště pro děti a rodiče. Přineste si sešitky s nalepenými samolepkami. Budou malé odměny. :-)

§ Příští neděli je celonárodní sbírka na pokrytí části nákladů a aktivit spojených s blahořečením 14 pražských františkánských mučedníků, které bude 13. října v pražské katedrále.

§ Příští neděli je růžencová pouť v Uherském Brodě. Hlavní mši svatou v 10,30 hodin bude sloužit otec arcibiskup Jan Graubner.

Category: