ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Kino pro Tříkrálové koledníky

Oblastní charita Uherský Brod zve všechny Tříkrálové koledníky na promítání filmu Rebelka. To se uskuteční ve čtvrtek 25. října 2012 v 15.00 hodin v kině Máj v Uherském Brodě. Pro koledníky je vstup zdarma, cena pro ostatní je 50,- Kč.