ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 21/10/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu nebudou hodiny náboženství!

§ Ve středu přede mší svatou zpovídá otec Josef.

§ Ve čtvrtek navštíví kněz od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštíví nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ I když jsou podzimní prázdniny, tak v pátek je mše zvláště pro děti a rodiče. Pokud nejedete jako rodina někam na prodloužený víkend, přijďte na mši svatou.

Tento pátek 26. října přede mší svatou se budou děti s rodiči modlit růženec. Modlitba bude uzpůsobena tak, aby byly děti více vtaženy do tajemství růžence. Proto přijďte na dětskou mši svatou již v 18 hodin, aby se růženec modlilo co nejvíce dětí. Díky. P. Petr

§ Pozor – příští neděli se mění čas! Budeme o hodinu déle spát.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

§ V kostele si můžete objednat stolní kalendář mladého misionáře. Ukázkový kalendář je vzadu v kostele. Cena 30 Kč. Je potřeba se zapsat do seznamu.

******************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Pozor – příští neděli se mění čas! Budeme o hodinu déle spát.

§ Příští neděli je měsíční sbírka na opravy kostela.

Category: