ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 7/10/2012

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar ročníku 1964: 500 Kč. Ostatní dary na kostel: 11 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V sobotu je 13. den v měsíci a proto je v 16 hodin v kostele Fatimské večeřadlo.

§ Další společné setkání biřmovanců bude v pátek 19. října. Začneme společnou katechezí po mši svaté v 19,15 hodin, na kterou naváže práce ve skupinkách. Neúčast z vážného důvodu je potřeba omluvit.

§ Další ministrantská schůzka je v sobotu 20. října v 9 hodin. Prosím rodiče menších ministrantů, aby na to pamatovali a klukům to pak připomenuli. Díky.

§ První děkanátní společenství mladých bude tento pátek 12. října v Uherském Brodě.. V 18,30 hodin je mše svatá v hlavním kostele a pak v 19,30 hodin je spolčo na faře. Čeká vás spoustu zajímavých věcí a noví kamarádi. Takže určitě přijeďte. Bližší informace vám rád poskytne Tonda Světinský, animátor děkanátu za naši farnost. :-)

§ Mládež z Hluku zve rodiny s dětmi na dětské odpoledne s drakiádou (takže draka s sebou) na kopci sv. Antonína, které se uskuteční v neděli 14. října od 14:30 hodin. Pro děti jsou připraveny stanoviště s úkoly, po jejichž splnění je čeká malý dárek. Bude i táborák. Pokud by však pršelo, akce se konat nebude.

*****************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 1 800 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ V neděli nebude mše svatá v Horním Němčí, protože bude v 9 hodin v kapli ve Slavkově, abychom si tak připomněli výročí jejího posvěcení.

§ Další společné setkání biřmovanců bude v pátek 19. října v Dolním Němčí. Začneme společnou katechezí po mši svaté v 19,15 hodin, na kterou naváže práce ve skupinkách. Neúčast z vážného důvodu je potřeba omluvit.

§ Pozvánka pro mladé. První děkanátní společenství mladých bude tento pátek 12. října v Uherském Brodě.. V 18,30 hodin je mše svatá v hlavním kostele a pak v 19,30 hodin je spolčo na faře. Čeká vás spoustu zajímavých věcí a noví kamarádi. Takže určitě přijeďte. Bližší informace vám rád poskytne Tonda Světinský, animátor děkanátu za naši farnost. :-)

§ Mládež z Hluku zve rodiny s dětmi na dětské odpoledne s drakiádou (takže draka s sebou) na kopci sv. Antonína, které se uskuteční v neděli 14. října od 14:30 hodin. Pro děti jsou připraveny stanoviště s úkoly, po jejichž splnění je čeká malý dárek. Bude i táborák. Pokud by však pršelo, akce se konat nebude.

Category: