ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 31/3/2013–Vzkříšení Páně

Blízkost vzkříšeného Pána

ať promění vše, co konáte a čím žijete,

a Vaše srdce ať je stále naplněné radostí!

Požehnané svátky vám všem ze srdce přeje a v modlitbě vyprošuje

P. Petr Hofírek

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka z neděle 17. března činila 20 230 Kč. Ostatní dary na kostel: 500 Kč. Postní almužna činila 12 715 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zítra na velikonoční pondělí je mše svatá pouze ráno v 7:30 hodin. (V 9 hodin je mše svatá v kapli ve Slavkově.)

§ Ve čtvrtek navštíví kněz od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Vinohradská, Komenského, Záhumenická, Školní a Krátká. V pátek navštíví nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Ve čtvrtek je opět setkání malé scholičky v 17 hodin ve farní dvoraně.

§ V pátek v 18 hodin je spolčo dětí ve farní dvoraně. A v neděli je mše svatá v 10:30 hodin zvláště pro rodiny s dětmi.

§ V pátek je první pátek v měsíci. Od 9 hodin bude vystavena Nejsvětější svátost oltářní k soukromé adorace. Prosím, zapisujte se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17:30 hodin bude příležitost ke svátosti smíření. Společná adorace se svátostným požehnáním bude po mši svaté.

§ V pátek je další společné setkání biřmovanců při mši svaté. Promluva bude zaměřena zvláště pro ně. Po mši se pak všichni zúčastníme společné adorace.

§ V sobotu je první sobota v měsíci, proto ráno v 6:45 hodin bude mariánská pobožnost a v 7:30 hodin mše svatá.

§ V sobotu děti, které půjdou k 1. svatému přijímání poprvé přijmou svátost smíření. Prosím, pamatujte na ně ve svých modlitbách.

§ V neděli po hrubé mši svaté budou křty: Pavel Tomášek a Eliška Jančová

§ Úmysly na další čtvrtletí jsou již zapsány. Najdete je na webových stránkách farnosti (http://goo.gl/COv4Y). Úmysly na víc budou odslouženy podle možností kolem požadovaného termínu s otcem Josefem.

§ Výbor Matice svatoantonínské vás zve na valnou hromadu, která se koná v neděli 7.dubna 2013 na Blatnické hoře (15:00 – mše) a v Ostrožské Lhotě (16:30 – valná hromada).

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka z neděle 17. března činila 5 000 Kč. Dary nemocných na kostel: 5 300 Kč. Postní almužna činila 2 511 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Zítra na velikonoční pondělí je mše svatá v 9 hodin v kapli ve Slavkově.

§ Ve čtvrtek je ve Slavkově v 16:30 hodin společná adorace. V 17 hodin je mše svatá, po které bude svátostné požehnání.

§ V pátek je ve 13:30 hodin mše svatá v charitním domě ve Slavkově.

§ V pátek je další společné setkání biřmovanců při mši svaté v Dolním Němčí. Promluva bude zaměřena zvláště pro ně. Po mši se pak všichni zúčastníme společné adorace.

Category: