ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly mší svatých v DN–duben, květen, červen 2013

Datum
Den 
Začátek
Úmysl
1.4.13
po
7:30
Za + Ludmilu Pěrkovu a za Boží požehnání pro celou živou rodinu
3.4.13
st
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, za dar zdraví pro celou živou rodinu
5.4.13
18:30
Za + syna Karla Bartoše, za + rodinu Bartošovu a Palánkovu, za dar zdraví pro celou živou rodinu (o.P) Za + Otílii Stojaspalovu, za + Marii a Josefa Stojaspalovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu (o.J)
6.4.13
so
07:30
Za + Františku Bobčíkovu, jejího manžela a + rodiče z obou stran a duše v očistci, na přímluvu PM za zdraví, pomoc a ochranu pro celou živou rodinu
7.4.13
ne
07:30
Za + Mons. P. Jaroslava Němce
7.4.13
ne
10:30
Za farníky
8.4.13
po
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
10.4.13
st
18:30
Za + Petra a Viléma Buberníkovy, dvoje prarodiče, za dar zdraví a ochranu PM pro celou živou rodinu
12.4.13
18:30
Za + Františka Zimčíka, dvoje + rodiče, duše v očistci, na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let s prosbou o ochranu Boží, dar zdraví pro živou rodinu
14.4.13
ne
07:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 75 let života, dvoje + rodiče, duše v očistci a dar zdraví pro živou rodinu
14.4.13
ne
10:30
Za + rodiče Němcovy, + syna, dvě + dcery, dva + zetě, + vnučku a vnuka a celou + rodinu, za duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
15.4.13
po
18:30
Za + rodiče Františka a Boženu Pavlacké, zetě Františka Mikulce, sestru Ludmilu Minksovu, bratra Cyrila Kaňurka, manžele Josefa a Marii Stojaspalovy, za dar zdraví a ochranu PM pro celou rodinu
17.4.13
st
18:30
Za + Annu a Jaroslava Bobčíkovy, + Josefa Pěrku, vnuka Tomáše, rodiče Pěrkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
19.4.13
18:30
Za + Romana Polácha, Petra Polácha, rodiče Poláchovy, Františka Šumberu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
21.4.13
ne
07:30
Za + Robina Tinku, + Marii Jakubíkovu, dva + manžely, za + Jakuba a Marii Tinkovy, + syna, za + švagry Ivana a Milana a za dar zdraví pro celou živou rodinu
21.4.13
ne
10:30
Za farníky
22.4.13
po
18:30
Za + Miloslava Pochylého, + rodiče, + rodinu Ondrovu a + rodiče Kadlčkovy, pět + synů, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
24.4.13
st
18:30
Za + Jaroslava Baroně, za + rodiče z obou stran, za dožití 80 let života a celou živou rodinu
26.4.13
18:30
Za + Marii Zimčíkovou (nedožitých 100 let), jejího manžela, jejich dvě dcery a živou a + rodinu
28.4.13
ne
07:30
Za farníky
28.4.13
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za + rodiče Talské a Pěrkovi a za + syny
29.4.13
po
18:30
Za + manžela, + rodiče Světinské, + rodiče Škařupovy a za dar zdraví a ochranu PM pro celou živou rodinu
1.5.13
st
18:30
Za Marii a Františka Kolískovy, prarodiče z obou stran a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.5.13
18:30
Za živé a zemřelé členy hasičského sboru
4.5.13
so
07:30
Za + Josefa a Ludmilu Daňkovy a jejich rodiče z obou stran
5.5.13
ne
07:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, za + manžela, za + rodiče Kadlčkovy a Hyblerovy, + bratra a dva švagry a za dar zdraví pro celou živou rodinu
5.5.13
ne
10:30
Za farnost a obec Dolní Němčí
6.5.13
po
18:30
Za + Annu Krhovskou, + manžela, zetě, za duše v očistci a ochranu Boží pro živé rodiny
8.5.13
st
18:30
Za + Ludmilu Daníčkovu, manžela, syna Josefa a za rodiče Buberníkovy, 3 syny, 2 dcery a za duše v očistci
10.5.13
18:30
Za + rodiče Růžičkovy, + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
12.5.13
ne
07:30
Za + Františku a Filipa Kadlčkovy, jejich + děti - Marii, Františka, Annu, Josefa, Františku a jejich manžele a za duše v očistci
12.5.13
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu, Panně Marii a sv. Filoméně za dožití 90 let života, za + manžela, rodiče z obou stran a Boží ochranu a dar zdraví pro celou živou rodinu a za duše v očistci
13.5.13
po
18:30
Za živé a zemřelé členy Fatimského apoštolátu
15.5.13
st
18:30
Za + Jaroslava Bartoše, dvoje + rodiče, + manžele Klimkovy, za duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
17.5.13
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, za + rodiče Gálovy a Vatrtovy, + bratra Martina, + Marka Baroně a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu z obou stran
19.5.13
ne
07:30
Za + Františku Mitáčkovu, manžela, syna, snachu, za + rodiče Zimčíkovy a Pelikánovy, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
19.5.13
ne
10:30
Za farníky
20.5.13
po
18:30
Za + Annu Lukášovu, dva manžely, syna, za + manžela Antonína Fibichra, + rodiče Fibichrovy a celou + rodinu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
22.5.13
st
18:30
Za + Marii Zimčíkovu, + manžela, + rodiče Tinkovy a celou + rodinu, dar zdaví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
24.5.13
18:30
Večerní mše svatá není!
26.5.13
ne
07:30
Za Milana Zimčíka, otce, rodiče Zimčíkovy, rodiče Daníčkovy, syna Josefa, za Boží ochranu pro živou rodinu
26.5.13
ne
10:30
Za děti, které přistupují k 1. svatému přijímání a za jejich rodiny
27.5.13
po
18:30
Za + rodiče Uhrovy, jejich dceru, dva zetě a ochranu Boží a PM pro celou živou rodinu (o.P)  Za + manžela Ludvíka Cmola, + syna Ludvíka Cmola, rodiče Cmolovy a rodiče Zimčíkovy a syna Jaroslava a za celou živou a + rodinu z obou stran (o.J)
29.5.13
st
18:30
Za + Ludvíka Straku, + rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu
31.5.13
18:30
Za + Annu Kadlčkovu, manžela, dceru, za + rodiče Kolískovy, Marii Šohajovu, + manžela a + rodiny z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Antonína Richtra, za dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.J)
1.6.13
so
07:30
-----
2.6.13
ne
07:30
Za farníky
2.6.13
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za 50 let manželství, za + rodiče Daňkovy a Bartošovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.6.13
po
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za + manžela Jaroslava, za + rodiče Kalabusovy a Fibichrovy a za živou rodinu
5.6.13
st
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za celou + rodinu
7.6.13
18:30
Za + manžela Štěpána Kadlčka, + rodiče z obou stran a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu i v cizině
9.6.13
ne
07:30
Za + Jaroslava Šohaje, + manželku Annu, + syna Jaroslava, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
9.6.13
ne
10:30
Za farníky
10.6.13
po
18:30
Za + Vincence Ježka, dvoje rodiče, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou rodinu
12.6.13
st
18:30
Za + rodiče Kolískovy, dva + zetě, + vnuka, + Josefa Hyblera, dvě + manželky a celou + rodinu a duše v očistci
14.6.13
18:30
Za + Anežku Bršlicovou a manžela, dvoje rodiče, vnučku, za + rodiče Niniczkovy, syna, snachu a vnuka, za duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
16.6.13
ne
07:30
Za farníky, zvláště za Antoníny a Antónie
16.6.13
ne
10:30
Za + Pavla Kadlčka, + Marii Říhovu a její dva + bratry, za + Ludvíka Kadlčka, za duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
17.6.13
po
18:30
Za Josefa Daňka, rodiče Daňkovy, Richtrovy a za celou živou rodinu 
19.6.13
st
18:30
Za + Josefa Kadlčka, dvoje rodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro celou živou rodinu
21.6.13
18:30
Za + Moniku Stojaspalovu, za + Petra Macháčka s prosbou o Boží požehnání všem z ročníku 1973 a jejich rodinám
23.6.13
ne
07:30
Za farníky
23.6.13
ne
10:30
Za + manžela, vnuka Marka, rodiče Gálovy, rodiče Kočí, sestru Marii a dva švagry, za duše v očistci, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
24.6.13
po
18:30
Za + Petra Polácha, Romana Polácha, rodiče Poláchovy, Františka Šumberu, dar zdraví pro celou živou rodinu
26.6.13
st
18:30
Za + rodiče Uhrovy, dceru, za + rodiče Macků, syna, za + rodiče Bartkovy, za + rodinu Hubačovu a celou + rodinu
28.6.13
18:30
Za + Annu Chovancovu, manžela, dceru, zetě, rodiče a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
30.6.13
ne
07:30
Za farníky, zvláště za Petry a Pavly
30.6.13
ne
10:30
Za + Marii Martišovu, manžela, syna a zetě a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu

Následující mše svaté nebude odsloužena, protože nebyla možnost. Děkuji za pochopení. P. Petr

Za + Zdeňku a Josefa Novákovy, + rodiče a sourozence z obou stran, za Boží ochranu a zdraví pro celou živou rodinu - v týdnu kolem 20/6