ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 23/6/2013

Dolní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na opravy kostela: 15 390 Kč. Dary ročníku 1973: 500 Kč. Ostatní dary: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Petrové a Pavlové vybírají v sakristii dary na kostel a mši svatou.

§ V pondělí přede mší svatou se nebude zpovídat.

§ Ve čtvrtek v 16:30 hodin je pohřeb paní Marie Pitnerové. Modlení za zemřelou je ve středu v 17:30 hodin.

§ Sobotní slavnost apoštolů Petra a Pavla oslavíme mší svatou v pátek večer.

§ Ve čtvrtek navštíví kněz od 8,30 hodin nemocné na ulicích: Kostelní, Na Výsluní, Mírová, Záhumenická, Školní a Krátká. V sobotu navštíví nemocné od 8,30 hodin na ulicích: Nivnická, Příční, Hlucká, Pod Svahy, Dvořákova, Boršická, Na Okluku, Rybníky a Zahradní.

§ Příští víkend je modlitební třídenní Modlitby matek. V pátek začneme modlitbou po mši svaté. Přípravné setkání všech skupinek bude ve středu 26. 6. po mši svaté.

§ Zapisujte se v sakristii na autobus na pouť na Velehrad (5. července). Při zapisování se rovnou platí 100 Kč. Budeme muset jet zavčas, abychom se na Velehrad bez problémů dostali. Pouť bude náročnější, proto prosím zvláště mladé a střední generaci, aby v tomto jubilejním roce na pouť jeli. Osobními auty se na Velehrad nedostanete.

§ Úmysly na mše svaté na další čtvrtletí jsou již obsazené. http://goo.gl/L6vYA

§ Na rok 2014 se připravuje stolní děkanátní kalendář s fotografiemi z farností, církevním kalendářem a základním přehledem hodů a adoračních dnů ve všech farnostech děkanátu. Cena bude maximálně 65 Kč. Proto s nákupem stolního kalendáře na příští rok ještě počkejte. Děkanátní kalendáře by měli být k dispozici nejpozději v říjnu.

§ Mše svatá za padesátníky bude v sobotu 6. července v 15 hodin.

Horní Němčí – oznámení

§ Měsíční sbírka na opravy kostela: 4 150 Kč. Dary na kostel: 700 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve čtvrtek přede mší svatou se nebude zpovídat.

§ Tento týden nebude v kapli ve Slavkově mše svatá. Mše svatá ale bude v pátek v charitním domě ve Slavkově v 10 hodin.

§ Příští neděli bude hodová mše svatá mimořádně v 10:30 hodin.

§ Setkání farní rady bude ve středu po hodech 3. července v 19:30 hodin.

§ Na rok 2014 se připravuje stolní děkanátní kalendář s fotografiemi z farností, církevním kalendářem a základním přehledem hodů a adoračních dnů ve všech farnostech děkanátu. Cena bude maximálně 65 Kč. Proto s nákupem stolního kalendáře na příští rok ještě počkejte. Děkanátní kalendáře by měli být k dispozici nejpozději v říjnu.

Category: