ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly mší svatých v Horním Němčí a Slavkově–červenec, srpen a září 2013

Kostel Datum Den Začátek Úmysl
Slavkov 4/7 Čtvrtek 17:00 Za farníky
Horní Němčí 4/7 Čtvrtek 18:00 Za rodiče Jančovy, rodiče Křápkovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Horní Němčí 7/7 Neděle 09:00 Za + Evžena Jurnykla, + rodiče Annu a Josefa Jurnyklovy, Annu a Karla Jančovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
Horní Němčí 11/7 Čtvrtek 18:00 Za + rodiče Vladimíra a Marii Malíkovy, za Marii Gálovu, za celou živou a + rodinu a dar zdraví pro celou rodinu
Horní Němčí 14/7 Neděle 09:00 Za živé a zemřelé myslivce a lesáky
Horní Němčí 18/7 Čtvrtek 18:00 Mše svatá nebude
Horní Němčí 21/7 Neděle 09:00 Za + rodiče Magdalénu a Jana Kadlčkovy, dva zetě, + dceru Annu Pisanskou, dvoje + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Slavkov 25/7 Čtvrtek 17:00 Za živé a zemřelé Anny
Horní Němčí 25/7 Čtvrtek 18:00 Za farníky
Horní Němčí 28/7 Neděle 07:30 Za + Cyrila Špačka, manželku, + manžela, sourozence, celou rodinu Bobčíkovu a za duše v očistci
Horní Němčí 1/8 Čtvrtek 18:00 Za + manžela, + syna, dvoje + rodiče, dva bratry, za Anežku Zámečníkovu a manžele Zámečníkovy, za nemocnou osobu, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
Horní Němčí 4/8 Neděle 09:00 Za Jaroslava Matůše, jeho živou rodinu, za Marii Matůšovu a její rodiče Baroňovy
Horní Němčí 8/8 Čtvrtek 18:00
Horní Němčí 11/8 Neděle 09:00 Za farníky
Horní Němčí 15/8 Čtvrtek 18:00 Za + manžela Jana Vávru, + rodiče Trojákovy a Vávrovy, za + sestru a bratra a duše v očistci
Horní Němčí 18/8 Neděle 09:00 Za Josefa Vykopala, + bratra, švagra a Annu Pisanskou, dvoje + rodiče, duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živé rodiny
Horní Němčí 22/8 Čtvrtek 18:00 Mše svatá v tento den není!
Horní Němčí 25/8 Neděle 09:00 Za + rodiče Ludmilu a Bohumila Jankových, za 2 + sourozence, + Františka Lukáše, duše v očistci a dar zdraví pro živé rodiny
Slavkov 29/8 Čtvrtek 17:00
Horní Němčí 29/8 Čtvrtek 18:00 Za + Josefa Kadlčka, za dvoje + rodiče, za dva + bratry, za + Marii, + Antonína, za + Františka Bobčíka a dar zdraví pro celou živou rodinu
Horní Němčí 1/9 Neděle 09:00 Za farníky, zvláště za děti
Slavkov 5/9 Čtvrtek 17:00
Horní Němčí 5/9 Čtvrtek 18:00
Horní Němčí 8/9 Neděle 09:00 Za + Miroslava Růžičku, + rodiče Štyksovy a Růžičkovy, za dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu a za duše v očistci
Slavkov 10/9 Úterý 08:00
Horní Němčí 12/9 Čtvrtek 18:00
Horní Němčí 15/9 Neděle 09:00 Na poděkování Pánu bohu za 60 let života, za + manžela, rodiče, + sestru a za celou živou rodinu
Slavkov 19/9 Čtvrtek 17:00 Za + manžela, + rodiče Turčkovy a Ondrovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
Horní Němčí 19/9 Čtvrtek 18:00 Za + Františka Penčáka, dvoje + rodiče, za + Vlastimila Dvořáčka, + manželku, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
Horní Němčí 22/9 Neděle 07:30 Za farníky
Slavkov 24/9 Úterý 08:00 Za + pana Hájka
Horní Němčí 26/9 Čtvrtek 18:00 Za charitní dílo, za všechny pracovníky a klienty Charity Uherský Brod
Horní Němčí 28/9 Sobota 18:00 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 80 let, za + manželku, + dceru, dvoje + rodiče, za ochranu a pomoc Boží pro celou živou rodinu

Za + Marii Pitnerovu, rodiče Zdeňkovy, Pitnerovy, rodinu Pastrnkovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu - čtvrtek 10/10

Category: