ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Říjen, Listopad a Prosinec 2013 - Úmysly na mše svaté v Dolním Němčí


Datum
Den v týdnu
Začátek
Úmysl
14.10.13
po
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 40 let manželství a za + rodiče z obou stran, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Františka Gála a živé a + z ročníku 1949 (o.J)
16.10.13
st
18:30
Za + Štěpána Krhovského, + manželku a za Boží požehnání pro celou živou rodinu (o.J) Za + Františka Bobčíka, jeho + manželku, dvoje rodiče a duše v očistci, za Boží ochranu a pomoc Panny Marie pro celou živou rodinu (o.P)
18.10.13
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, dvoje + rodiče, dva bratry, švagrovou, tři + švagry a duše v očistci
20.10.13
ne
07:30
Za + Annu Kadlčkovu, + manžela, za + Bohumilu Kočí, + manžela a syna, za jejich + sourozence, za + Ludmilu Kolářovu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
20.10.13
ne
10:30
Za + Jaroslava Kadlčka, rodiče Kadlčkovy, syna Františka, rodiče Cmolovy, syny Františka a Zdeňka, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
21.10.13
po
18:30
Za + manžele Marii a Františka Daňkovy, + rodiče, sourozence a dar zdraví pro celou živou rodinu
23.10.13
st
18:30
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie, za živou rodinu, + snachu Otílii, dvoje + rodiče a duše v očistci
25.10.13
18:30
Za nedožitých 60 let Miroslava Hýžďala a + Josefa Miloše, dvoje rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
27.10.13
ne
07:30
Za + Josefa Pospíška, + rodinu Pospíškovu a Halovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
27.10.13
ne
10:30
Za farníky
28.10.13
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let manželství, za + rodiče z obou stran, za + sourozence a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu a za duše v očistci
30.10.13
st
17:30
Za Libora a Pavla Ježkovy, jejich + prarodiče, duše v očistci a Boží ochranu pro živou rodinu
1.11.13
17:30
Za + Antonína Kadlčka, 4 + bratry, + rodiče, + Miloslava Pochylého, + rodiče, + rodinu Ondrovu a Boží ochranu pro celou živou rodinu
2.11.13
so
07:30
Za + Marii Hajduchovu, + manžela a + rodinu, + Anežku Zimčíkovu, dvě + manželky, 2 syny, zetě, vnuka a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.11.13
ne
07:30
Za + Marii Bartošovu a manžela, zetě, + Ladislava Ježka a manželku, + rodiče a sourozence z obou stran, s prosbou za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
3.11.13
ne
10:30
Za + rodiče Josefa a Ludmilu Pšenicovy, celou + rodinu a dar zdraví a Boží ochranu živé rodině
4.11.13
po
17:30
Za + Jana Bartoše, + manželku Františku, + Františku Cahlovu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
6.11.13
st
17:30
Za + Antonína Fibichra, dvoje + rodiče a celou + rodinu, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
8.11.13
17:30
Za + Jana Růžičku a manželku, dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu
10.11.13
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Martiny
10.11.13
ne
10:30
Za + manžela Antonína Daníčka, sestru Zdeňku, bratra Jana, rodiče a duše v očistci, za dar zdraví a boží ochranu pro živou rodinu
11.11.13
po
17:30
Za + Marii Kubáčkovu, + manžela, + Ludmilu Kopincovu, + manžela, dceru, zetě, + rodiče Umlaufovy a za celou + rodinu
13.11.13
st
17:30
Za + Ivana Slováka, + rodiče, + Marii Jakubíkovu, dva manžele, vnuka Robina a celou + rodinu
15.11.13
17:30
Za + rodiče Uhrovy, jejich dceru a dva zetě s prosbou k Panně Marii za dar zdraví pro celou živou rodinu
17.11.13
ne
07:30
Za farníky, zvláště za živé a zemřelé Anežky
17.11.13
ne
10:30
Za Ludvíka a Cecilii Šimčíkovy a za celou živou a + rodinu a rodinu Šohajovu
18.11.13
po
17:30
Na poděkování za 90 let života, + manžela, + rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
20.11.13
st
17:30
Za + Josefa Mitáčka, + rodiče Mitáčkovy, rodiče Zimčíkovy, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
22.11.13
17:30
Za + Miroslava Tinku, + rodiče Stojaspalovy, Tinkovy a Světinské a celou + rodinu
24.11.13
ne
07:30
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, dva + syny, dvoje + rodiče a jejich děti
24.11.13
ne
10:30
Za Kateřiny, Cecílie, za pěvecké sbory, scholu, varhaníky, krúžek Dolněmčan a hudebníky
25.11.13
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 60 let manželství a za + vnuka Marka, rodiče Kadlčkovy, Ježkovy a Boží ochranu pro celou živou rodinu (slib)
27.11.13
st
17:30
Za + rodiče Boženu a Josefa Strakovy, duše v očistci a dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
29.11.13
17:30
Za + Františka Kavku, bratra, + rodiče Kavkovy a Ježkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
1.12.13
ne
07:30
Za + Františka Umlaufa, + rodiče z obou stran, celou + rodinu a duše v očistci
1.12.13
ne
10:30
Za farníky
2.12.13
po
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 75 let, dar zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu, za + Hrdinovy, Martišovy a celou + rodinu a duše v očistci
4.12.13
st
17:30
Za + Ladislava Ježka, manželku, rodiče Hanákovy, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
6.12.13
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, prosbu o dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + manžela Martina, rodiče Kočí, Gálovy, vnuka Marka a celou + rodinu
7.12.13
so
07:00
Za + rodiče Ondrašíkovy, + syna Jindřicha, dceru Anežku, zetě Jaroslava, Boží ochranu a pomoc pro celou živou rodinu
8.12.13
ne
07:30
Za živé a zemřelé Marie
8.12.13
ne
10:30
Za farníky
9.12.13
po
17:30
Za + Pavla Ježka, manželku a + dceru Annu Kročilovou, za duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
11.12.13
st
17:30
Za + manžele Kubáčkovy, za + rodiče z obou stran, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
13.12.13
17:30
Za + Pavla Kadlčka, za živé a + kamarády a za ročník 1988, 1989 a za duše v očistci
14.12.13
so
07:00
Za + maminku, nemocného tatínka a za spásu duší v očistci  
15.12.13
ne
07:30
Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let života, pomoc a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a za + manžela a rodiče z obou stran
15.12.13
ne
10:30
Na poděkování Pánu Bohu za 50 let života a za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou rodinu
16.12.13
po
17:30
Za + rodiče Kolískovy, za + manžele Pšenicovy a Šohajovy, za + rodiče Kadlčkovy a dceru Marii, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
18.12.13
st
17:30
Za + Antonína Tinku, manželku, syna, + rodiče Stojaspalovy, syna, prosbu o dar zdraví a Boží ochranu pro celou rodinu
20.12.13
17:30
Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, + manžela, dvoje rodiče, na poděkování za 70 let života, + manželku, jejího otce, + rodiče, dar zdraví a Boží ochranu pro obě dvě živé rodiny
21.12.13
so
07:00
Za + rodiče Kadlčkovy a Mošťkovy a dar zdraví pro celou rodinu
22.12.13
ne
07:30
Za + Antonína Richtra, dvoje rodiče, za ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
22.12.13
ne
10:30
Za farníky
23.12.13
po
17:30
Za + syna Tomáše Pěrku a duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
24.12.13
út
22:30
Za + Marii a Josefa Šimčíkovy, + rodiče a duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
25.12.13
st
07:30
Za + Pavlínu Cmolovu, manžela, dva syna a Annu Cmolovu, za dar zdraví a Boží ochranu peo celou živou rodinu
25.12.13
st
10:30
Za + Josefa Sýkoru, duše v očistci, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu
26.12.13
čt
07:30
Za živé a zemřelé Štěpány a Štěpánky
26.12.13
čt
10:30
Za mládence a dívky
27.12.13
17:30
Za živé a + z ročníku 1950 a Boží ochranu pro jejich rodiny
29.12.13
ne
07:30
Za živé a zemřelé Jany
29.12.13
ne
10:30
Za farníky, zvláště za manžele
30.12.13
po
17:30
Za + Anežku Daňkovu, manžela, rodiče a duše v očistci

Následující úmysl budou odslouženy podle možností.
Prosinec