ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Tvůrčí soutěž - zapojit se může každý

Katolická základní škola v Uherském Brodě ve spolupráci s děkanátem Uherský Brod vyhlašuje u příležitosti ukončení Roku víry Tvůrčí soutěž Dotvoř logo Katolické základní školy v Uherském Brodě.

Logo Roku víry i logo naší školy vychází z podobné symboliky. Proto na vrcholu tohoto roku vybízíme všechny tvořivé děti, žáky, mládež, dospělé, rodiče i prarodiče, aby neváhali vzít do ruky pastelky, fixy, štětec, počítač či tablet a vytvořili pro náš znak své originální prostředí. Všechny potřebné informace se dočtete na plakátku nebo na webových stránkách školy. - http://www.kzsub.cz/tvurci-soutez-zapojit-se-muze-kazdy. Vybrané práce budou oceněny milým dárkem a všechny práce budou odměněny radostí a vděčností žáků i zaměstnanců školy.

Těšíme se na vaše příspěvky!