ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 30/3/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Ve středu místo růžence bude pobožnost křížové cesty. Zpovídat bude otec Josef.

§ Na první pátek vystavím Nejsvětější Svátost oltářní v 9 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby vzadu v kostele. Od 17 je příležitost ke svátosti smíření. V 18 hodin bude společná adorace a v 18:30 mše svatá, po které bude svátostné požehnání.

§ V pátek je spolčo dětí ve farní dvoraně od 18 hodin. V neděli je mše svatá v 10:30 hodin zvláště pro děti a rodiče.

§ Na první sobotu je mariánská pobožnost v 6:45 hodin a v 7:30 bude mše svatá.

§ V neděli 6. dubna bude v naší farnosti předvelikonoční misijní jarmark. Vámi připravené předměty můžete přinést vzadu do kostela nejpozději v pátek.

§ Předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí bude v sobotu před Květnou neděli (12. dubna 2014) od 9 hodin.

§ Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 12. dubna. Začátek je ve farním kostele v UB v 9.00h, vrchol v 15.00h mší svatou v Prakšicích, kterou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík – srdečně zveme nejen mladé, ale také všechny rodiny. Bližší podrobnosti na plakátcích, upozorňujeme především na sportovní oblečení. Vše se koná za každého počasí.

§ Třídenní Duchovní obnova vedená otcem Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z Indie, se uskuteční 6. – 8. června 2014 na veletržním výstavišti v Brně. Více na: http://goo.gl/PpkDUy

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a 19:30 – 20:30 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Horní Němčí – oznámení

§ Dary na kostel: 2 500 Kč. Dar na kapli: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Předvelikonoční zpovídání v Horním Němčí a Slavkově bude v úterý 15. dubna v 18 hodin. A v Dolním Němčí zpověď v sobotu před Květnou neděli (12. dubna 2014) od 9 hodin.

§ Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 12. dubna. Začátek je ve farním kostele v UB v 9.00h, vrchol v 15.00h mší svatou v Prakšicích, kterou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík – srdečně zveme nejen mladé, ale také všechny rodiny. Bližší podrobnosti na plakátcích, upozorňujeme především na sportovní oblečení. Vše se koná za každého počasí.

§ Třídenní Duchovní obnova vedená otcem Jamesem Manjackalem, charismatickým katolickým knězem z Indie, se uskuteční 6. – 8. června 2014 na veletržním výstavišti v Brně. Více na: http://goo.gl/PpkDUy

§ Příležitost k setkání s knězem v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a 19:30 – 20:30 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Category: