ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Úmysly na mši svatou–Dolní Němčí–duben, květen a červen 2014

Datum Den Začátek Úmysl
2.4. st 18:30 Za + rodinu Němcovu, Fibichrovu, Švecovu a duše v očistci
4.4. 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 60 let života, za + maminku, + rodiče Kleinovy, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
5.4. so 07:30 Za + Annu Matůšovu, + manžela, rodiče z obou stran, duše v očistci a dar zdraví pro celou rodinu
6.4. ne 07:30 Za Milana Zimčíka, otce, dvoje rodiče a syna Josefa
6.4. ne 10:30 Za farníky
7.4. po 18:30 Za Annu a Josefa Martišovy a za Boží ochranu pro celou živou rodinu (o.P) Za + Otílii Stojaspalovu, + Marii a Josefa Stojaspalovy, dva syny, dceru a celou + rodinu a duše v očistci
9.4. st 18:30 Za + Marii a Josefa Stojaspalovy, za + rodinu a dar zdraví pro celou živou rodinu
11.4. 18:30 Za + Marii Kočí, manžela, syna, vnuka a + rodiče z obou stran, duše v očistci, za Boží ochranu a zdraví pro celou živou rodinu
13.4. ne 07:30 Za + Antonína Válka, syna a dvoje rodiče
13.4. ne 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za 80 let života, + manžela, syna, snachu, + rodinu a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
14.4. po 18:30 Za + rodiče Františka a Boženu Pavlacké a jejich + sourozence, za dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
16.4. st 18:30 Za + Františka Šumberu, 2 + zetě, + pravnuka, + rodiče z obou stran a Boží ochranu pro celou živou rodinu
17.4. Čt 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 75 let, dar zdraví, za Boží požehnaní a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu a vnuka v cizině, za dvoje + rodiče, syna, vnuka, dva zetě, dvě snachy a celou + rodinu
18.4. So 20:15  
20.4. ne 07:30 Za + manžela, rodiče, bratra a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
20.4. ne 10:30 Za farníky
21.4. po 7:30 Za rodiče Kolískovy, Světinské a všechny příbuzné, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.4. st 18:30 Na poděkování Panně Marii a Ježíši za 50 let manželství, za rodiče z obou stran a duše v očistci, za dar zdraví pro živou rodinu
25.4. 18:30 Za + Miloslava Pochylého, za + rodiče z obou stran, za + rodiče Kadlčkovy a 5 + synů, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
27.4. ne 07:30 Za farníky
27.4. ne 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marire pro celou živou rodinu, za rodiče z obou stran a duše v očistci
28.4. po 18:30 Za + Jaroslava Mitáčka, rodiče z obou stran a švagry, rodinu Kryštofovu, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
30.4. st 18:30  
2.5. 18:30 Za živé a zemřelé hasiče z Dolního Němčí
3.5. so 07:30 Za syna Petra a Viléma, rodiče Buberníky, rodiče Daníčkovy a syna Josefa a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
4.5. ne 07:30 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, za + rodiče Pitnerovy, syna, vnuka, 2 snachy, zetě a rodiče Tinkovy, syna, vnuka a 2 zetě
4.5. ne 10:30 Za farníky a obec - HODY
5.5. po 18:30 Za + Jindřicha Daňka, + rodiče z obou stran a dar zdraví pro celou živou rodinu
7.5. st 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 87 let života, za + rodiče, bratra a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu
9.5. 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví, za živou rodinu a + rodiče z obou stran (o.P) Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let, za + rodiče a všechny příbuzné a dar zdraví pro živou rodinu
11.5. ne 07:30  
11.5. ne 10:30 Na poděkování za dožití 60 let, za dar zdraví a ochranu Boží pro celou živou rodinu a za + dceru Moniku
12.5. po 18:30 Za živé a zemřelé členy Fatimského apoštolátu
14.5. st 18:30 Za + rodiče Zimčíkovy, Tinkovy, všechny + příbuzné a dar zdraví pro celou živou rodinu
16.5. 18:30 Za + Petra Zimčíka, + otce, dvoje + rodiče, za dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
18.5. ne 07:30 Za farníky
18.5. ne 10:30 Na poděkování Panně Marii za dožití 75 let života a Boží ochranu pro živou rodinu, za + syna, manžela a dvoje rodiče
19.5. po 18:30 Na poděkování za 70 let života, + manžela, + syna, + rodiče, dva + bratry, ochranu a pomoc Boží pro živé rodiny
21.5. st 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 70 let života, dar zdraví a ochranu Panny Marie pro celou živou rodinu, za + rodiče z obou stran a duše v očistci
23.5. 18:30 Za Antonína Bobčíka, + manželku, dceru, zetě, + rodiče Krhovské a dar zdraví pro celou živou rodinu
25.5. ne 07:30 Za + rodiče Josefa a Annu Uhrovy, jejich + rod a Boží ochranu a Panny Marie pro celou živou rodinu
25.5. ne 10:30 Za farníky
26.5. po 18:30 Za + Františka Bršlicu, jeho + rodiče, + Štěpána Bršlicu, + rodiče Daňkovy, syna a celou + rodinu
28.5. st 18:30 Za Boženu Šohajovu, + manžela, vnuka Petra, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
30.5. 18:30 Na poděkování Bohu za dožití 70 let, Boží ochranu pro živou rodinu a duše v očistci
1.6. ne 07:30  
1.6. ne 10:30 Za děti – 1. svaté přijímání
2.6. po 18:30 Za + Štěpána Kadlčka, + rodiče Uhrovy a Kadlčkovy, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
4.6. st 18:30 Za + rodiče Boženu a Josefa Strakovy, dar zdraví a ochranu pro celou živou rodinu
6.6. 18:30 Za + Antonína Daníčka, rodiče, sestru, bratra, duše v očistci a dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
7.6. so 07:30 Za + rodiče Antonína a Marii Uhrovy, + syna, dvoje + rodiče, duše v očistci, Boží požehnání a dar zdraví pro celou živou rodinu
8.6. ne 07:30 Za farníky
8.6. ne 10:30 Za + Annu Šohajovu, + manžela, syna Jaroslava, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
9.6. po 18:30 Za + Klementa Kočího a manželku, jejich + rodiče, duše v očistci, Boží ochranu, dar zdraví pro celou živou rodinu
11.6. st 18:30 Na poděkování Pánu Bohu za 45 let manželství, za duše v očistci a za Boží ochranu pro celou živou rodinu
13.6. 18:30 Za + Antonína Uhra, za + rodiče z obou stran, dar zdraví a Boží ochranu pro živou rodinu
15.6. ne 07:30 Za farníky, zvláště za živé a + Antoníny a Antónie
15.6. ne 10:30 Na poděkování Pánu Bohu za dožití 70 let života, za Boží ochranu a zdraví pro celou živou rodinu, za + rodiče Kočí a Zajícovy a celou + rodinu
16.6. po 18:30 Za + rodiče Růžičkovy, duše v očistci a dar zdraví a ochranu Panny Marie pro živou rodinu
18.6. st 18:30 Za + Josefa Kadlčka, dvoje + rodiče a duše v očistci, za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
20.6. 18:30 Za + Anežku Bršlicovu a manžela, dvoje rodiče, vnučku, za rodiče Niniczkovy a syna, za duše v očistci a za dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
22.6. ne 07:30 Na poděkování Pánu Bohu a Panně Marii za 55 a 60 let života, dar zdraví a Boží požehnání pro celou živou rodinu, za + Marii a Antonína Zimčíkovy, syna, zetě a celou + rodinu
22.6. ne 10:30 Za + manžela Martina Gála, vnuka Marka, dvoje rodiče, sestru, dva švagry a duše v očistci, dar zdraví a Boží ochranu pro celou živou rodinu
23.6. po 18:30 Za + rodiče Chovancovy, + dceru, zetě a ostatní + rodinu, dar zdraví, Boží ochranu a pomoc pro živou rodinu (o.P) Za + Vladislava Mazáče, jeho matku, celou + rodinu a duše v očistci (o.J)
25.6. st 18:30 Na poděkování za 70 let života, dar zdraví, Boží ochranu pro celou živou rodinu, za + manžela, syna a rodiče a na poděkování za 70 let života, dar zdraví, Boží ochranu pro živou rodinu a dvoje + rodiče
27.6. 18:30 Za + Josefa Kočí, + rodiče z obou stran a Boží ochranu pro živou rodinu
29.6. ne 07:30 Za + Pavla Kadlčka, + Ludvíka Kadlčka, + Marii Říhovu a její dva + bratry a za duše v očistci
29.6. ne 10:30 Za farníky, zvláště za živé a + Petry a Pavly
30.6. po 18:30 Za + rodinu Martišovu a Popelkovu a dar zdraví a ochranu Boží pro živou rodinu