ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

1. Potravinová sbírka v uherskobrodském děkanátu

1. Potravinová sbírka v uherskobrodském děkanátu

Oblastní charita Uherský Brod ve spolupráci s kněžími v děkanátu uspořádala 1. potravinovou sbírku, která proběhla těsně před Vánocemi v adventní době.

Myšlenka zorganizovat tuto sbírku vzešla z praxe: naše organizace je totiž stále častěji kontaktována mnoha lidmi, jež se ocitají v nouzi a kterým jejich finanční prostředky nestačí k zajištění základních potřeb – stravy.

Přestože jsou každoročně uvolněny finanční prostředky z výtěžku Tříkrálové sbírky, které jsou cíleně zaměřeny na pomoc rodinám s dětmi či jednotlivcům, kteří se ocitli v nouzi, je tento nápad - disponovat potravinovou pomocí - velmi dobrý a potřebný.

Potravinová pomoc může být po vyhodnocení situace žádajícího poskytnuta ihned. Člověk v obtížné situaci jí často vyřeší svou akutní nouzi a mnohdy nepotřebuje a ani nepožaduje další finanční pomoc z tříkrálové sbírky. Obdržení potravin mu totiž pomůže překonat období, na které už mu nestačily vlastní prostředky - např. dávky hmotné nouze nebo jiný aktuální příjem.

Potravinová pomoc je také velmi podpůrná a výchovná v kombinaci s následně poskytovanou finanční pomocí z tříkrálové sbírky, neboť se s žádajícím dá lépe pracovat. Například pokud potřebuje uhradit dluh za elektřinu, navrhneme mu sjednat si splátkový kalendář na postupné umořování dluhu. Hotovost, kterou by musel odložit na jídlo pak, může použít na splátku vzniklého dluhu a my mu pomůžeme zajistit stravu z trvanlivých potravin v potravinové pomoci a netrvanlivé potraviny mu nakoupíme. Tak tyto žadatele vedeme k vynaložení kroků změnit jejich situaci. Příkladů z praxe jsou desítky.

Aniž bychom v naší organizaci něco předpokládali, v lednu 2014 došlo ke kolapsu systému, který zajišťuje vyplácení dávek hmotné nouze a státní sociální podpory. Mnohé rodiny jsou z různých důvodů odkázány pouze na tyto dávky, a pokud jsou jim vyplaceny i jen o několik dnů později, dostávají se do závažných platebních a mohou vést až ke krizovému momentu, kdy nejsou sto zajistit to nejdůležitější – jídlo. Odbor Hmotné nouze a Státní sociální podpory využil institutu Tříkrálové pomoci a takto ohrožené lidi posílal k nám, abychom jim pomohli.

Kontaktovaly nás řádově desítky občanů, což je poměrně vysoké číslo. Žádali zpravidla o vyplacení přímé pomoci. Ta má však svá pravidla a rozhodně se nevyplácí okamžitě. Musí dojít k přešetření sociální situace, doložení příjmů a výdajů žadatele a komplexní posouzení celé jeho situace.

Právě v tomto okamžiku jsem byla nesmírně vděčná, že máme k dispozici potraviny z proběhlé sbírky a můžeme těmto lidem pomoci a pomoci jim okamžitě. Tito lidé byli velmi příjemně překvapeni a především vděčni. Mnohým z nich obdržené potraviny pomohly překonat období, kdy čekali na vyplacení dávek a o další finanční pomoc už ani nežádali.

Mé počáteční obavy o smysluplnosti uspořádání této sbírky se ukázaly jako zbytečné a jsem ráda, že zde mohu potvrdit svou pozitivní zkušenost. Získali jsme k dispozici nástroj, který pomáhá cíleně, okamžitě, tam kde je potřeba. Pocit, který jsem vnímala jako zpětnou vazbu je neobyčejně příjemný. Působí na mne jako uspokojení, že práce, kterou s kolegy vykonáváme, má veliký smysl. A za sebe, mohu-li, bych si přála, aby se v ní pokračovalo. Kvůli výše popsané lednové situaci se potravinový sklad poměrně rychle vyprázdnil, a proto jsme děkanát přizvali opět ke spolupráci se zorganizováním 2. potravinové sbírky tentokrát v Postní době.

Dovoluji si jménem naší organizace, Oblastní charity Uherský Brod, poděkovat kněžím děkanátu za dobrou spolupráci při organizování adventní potravinové sbírky. Poděkování směřuje i k pracovníkům organizace, kteří se aktivně sbírky zúčastnili a největší díky patří všem vám dobrým lidem, kteří jste přinesli svůj příspěvek ve formě daru potravin na předem ohlášené místo.

Terezie Fojtíková