ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 6/4/2014

Dolní Němčí – oznámení

§ Dar ročníku 1933: 500 Kč. Dar ročníku 1964: 500 Kč. Dar na kostel: 1 000 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Oblastní charita Uherský vyhlašuje 2. sbírku potravin a prosí všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli trvanlivé potraviny - olej, mouku, cukr, rýži, těstoviny, trvanlivé mléko polotučné a luštěniny - ve středu 9.4. 2014 v 18:00 – 18:15 ke kostelu, kde budou moct tyto potraviny předat pracovníkům charity. Sbírka potravin, která se konala v adventu, se velmi osvědčila, veškeré potraviny zůstaly v děkanátu a pomohly mnoha lidem. Děkujeme mnohokrát. Více o užitku sbírky na: http://goo.gl/hwTTHg

§ Ve čtvrtek a pátek od 8:30 hodin navštívím nemocné se svatým přijímáním.

§ V pátek povedou křížovou cestu děti 4. a 5. třídy spolu se sestrou Miladou. Po křížové cestě bude ve dvoraně katecheze sestry Milady pro třeťáky a na faře katecheze otce Petra pro jejich rodiče.

§ V sobotu od 9 hodin bude předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí. Přijďte zavčas! Další příležitost je v neděli odpoledne od 14 hodin v Uherském Brodě a v úterý 15. dubna v 18 hodin v Horním Němčí a Slavkově.

§ V sobotu ve 20 hodin je na faře další setkání manželů. Přijďte se duchovně povzbudit.

§ Příští neděli, prosím, přineste do kostela Postní almužnu. Díky za vaše dary.

§ Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 12. dubna. Začátek je ve farním kostele v UB v 9.00h, vrchol v 15.00h mší svatou v Prakšicích, kterou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík – srdečně zveme nejen mladé, ale také všechny rodiny. Bližší podrobnosti na plakátcích, upozorňujeme především na sportovní oblečení. Vše se koná za každého počasí.

§ Tento týden se celá církev modlí za mládež. Prosím, pamatujme na to ve svých osobních modlitbách.

§ Děkuji všem, kteří pomáhali při velkém úklidu kostela před svátky. Pán Bůh zaplať za vaši službu.

§ Pozvánka do kina: Kino Máj v Uherském Brodě bude promítat celovečerní dokumentárního filmu Všechny moje děti, který přibližuje romskou misi faráře p. Mariána Kuffy ze Žakovců. Farář Marián Kuffa a Institut Krista Velekněze se již 25 let věnuje pomoci lidem na okraji společnosti. Termíny: 8.4. v 16:30 hodin, 14.4. ve 20:00 hodin.,

§ Příležitost k setkání s knězem (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a čtvrtek 20 – 21 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

 

Horní Němčí – oznámení

§ Oblastní charita Uherský vyhlašuje sbírku potravin a prosí všechny, kdo by se chtěli do této sbírky zapojit, aby přinesli trvanlivé potraviny - olej, mouku (hladká a polohrubá), cukr (krystal, moučka), rýži, těstoviny, trvanlivé mléko polotučné a luštěniny - ve středu 9.4.2014 v 17:30 – 17:45 ke kostelu, kde budou moct tyto potraviny předat pracovníkům charity. Sbírka potravin, která se konala v adventu, se velmi osvědčila, veškeré potraviny zůstaly v děkanátu a pomohly mnoha lidem. Děkujeme mnohokrát. Více o užitku sbírky na: http://goo.gl/hwTTHg

§ V sobotu od 9 hodin bude předvelikonoční zpovídání v Dolním Němčí. Další příležitost je v neděli odpoledne od 14 hodin v Uherském Brodě a v úterý 15. dubna v 18 hodin v Horním Němčí a Slavkově.

§ Postní děkanátní setkání mládeže se uskuteční v sobotu 12. dubna. Začátek je ve farním kostele v UB v 9.00h, vrchol v 15.00h mší svatou v Prakšicích, kterou bude sloužit generální vikář olomoucké arcidiecéze Mons. Josef Nuzík – srdečně zveme nejen mladé, ale také všechny rodiny. Bližší podrobnosti na plakátcích, upozorňujeme především na sportovní oblečení. Vše se koná za každého počasí.

§ Tento týden se celá církev modlí za mládež. Prosím, pamatujme na to ve svých osobních modlitbách.

§ Příští neděli, prosím, přineste do kostela Postní almužnu. Díky za vaše dary.

§ Pozvánka do kina: Kino Máj v Uherském Brodě bude promítat celovečerní dokumentárního filmu Všechny moje děti, který přibližuje romskou misi faráře p. Mariána Kuffy ze Žakovců. Farář Marián Kuffa a Institut Krista Velekněze se již 25 let věnuje pomoci lidem na okraji společnosti. Termíny: 8.4. v 16:30 hodin, 14.4. ve 20:00 hodin.,

§ Příležitost k setkání s knězem v Dolním Němčí (svátost smíření, duchovní rozhovor nebo společná modlitba) v tomto týdnu: Pondělí 8 – 9 hodin a čtvrtek 20 – 21 hodin. Samozřejmě se můžeme osobně domluvit i na jiném termínu. (Kontakty: fadolninemci@ado.cz, 605 536 726)

Category: