ANKETA OHLEDNĚ TOHOTO WEBU FARNOSTI - prosím o vyplnění.

Příležitost ke svátosti smíření máte vždy v týdnu přede mší svatou. Někdy ale člověk potřebuje svátost smíření prožít ve větším klidu a v časové pohodě. Nebo se svěřit s životní či duchovní těžkostí. Nebo se spolu s knězem pomodlit za trápení, které Vás tíží. I když se snažím příliš "netoulat" a být k dispozici na faře, přesto Vám chci nabízet konkrétní příležitosti k osobnímu setkání. Více zde.

P. Petr Hofírek

Neděle 28/10/2012

Impulzy do dalšího týdne Roku víry najdete na http://goo.gl/4bRqJ

Dolní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie: 17 160 Kč. Anežky darovali na kostel 2 450 Kč. Dary nemocných: 10 000 Kč. Ostatní dary na kostel: 300 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Odpustky pro duše v očistci. Ve čtvrtek 1. 11. odpoledne a v pátek 2. 11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

§ Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

§ Proto tento týden bude větší příležitost ke svátosti smíření. V pondělí, středu a čtvrtek přede mší svatou od 16,45 hodin. V pátek se bude zpovídat hodinu přede mší svatou, tzn. od 16,30 hodin. V sobotu a neděli se zpovídat nebude. Otec Josef zpovídá ve čtvrtek a pátek. Využijte těchto možností, abyste mohli duchovně pomoci svým drahým zemřelým a duším v očistci.

§ V pátek budou dvě mše svaté. Ráno v 8 hodin. A večer v 17,30 hodin. Po večerní mši svaté se půjde průvodem na hřbitov, kde bude krátká pobožnost za zemřelé. Vezměte si z domu svíčky nebo kalíšky.

§ V pátek je současně první pátek v měsíci, proto bude také pravidelná celodenní adorace. Po ranní mši svaté bude vystavena Nejsvětějš Svátost oltářní a osobní adorace bude až do začátku večerní mše svaté, tzn. do 17,30 hodin. Prosím, zapište se do adorační služby. Hodinu před večerní mší svatou bude otec Josef zpovídat. Svátostné požehnání bude přede mší svatou, protože po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov.

§ V sobotu je ráno fatimská mariánská pobožnost v 6,45 hodin a pak mše svatá v 7,30 hodin.

§ V neděli odpoledne ve 14 hodin bude na hřbitově druhá pobožnost za zemřelé. V této „dušičkový“ čas, kdy zdobíte hroby svých blízkých, připravte i svoji duši svátostí smíření, aby vaše modlitby za zemřelé vyprosily duším v očistci potřebnou milost pro vstup do Božího království.

§ Protože je v pátek památka všech věrných zemřelých, bude další mše svatá zvláště pro děti a rodiče až v neděli 11. listopadu. V pátek 9. listopadu bude spolčo pro děti ve farní dvoraně.

§ Další společné setkání biřmovanců bude až v pátek 9 listopadu při mši svaté v 17,30 hodin.

§ V úterý 6. listopadu v 16 hodin ve farním kostele v Ostrožské Lhotě při příležitosti 30. výročí úmrtí Božího služebníka P. Antonína Šuránka bude modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá a pobožnost na hřbitově.

**************************************************************************

Horní Němčí – oznámení

§ Sbírka na misie: 4 000 Kč. Dary na kostel: 500 Kč. Pán Bůh zaplať!

§ Odpustky pro duše v očistci. Ve čtvrtek 1. 11. odpoledne a v pátek 2. 11. po celý den je možné při návštěvě kteréhokoli kostela či kaple získat plnomocné odpustky pro duše v očistci. Kromě tří obvyklých podmínek (sv. zpověď, sv. přijímání a modlitba na úmysl Svatého otce) je podmínkou pomodlit se při návštěvě kostela modlitbu Páně a vyznání víry.

§ Od 1. do 8. listopadu je možné získat po splnění tří obvyklých podmínek denně plnomocné odpustky pro duše v očistci, navštíví-li někdo hřbitov a pomodlí se tam třeba jen v duchu za zemřelé. V ostatních dnech lze takto získat odpustky částečné.

§ Proto tento týden bude větší příležitost ke svátosti smíření. Ve čtvrtek budu zpovídat v Horním Němčí od 16,15 hodin. V pátek pak od 15,30 hodin. Využijte těchto možností, abyste mohli duchovně pomoci svým drahým zemřelým a duším v očistci.

§ Pokud bude přijatelné počasí, tak ve čtvrtek po mši svaté půjdeme průvodem na hřbitov, kde bude krátká pobožnost za zemřelé. Vezměte si z domu svíčky nebo kalíšky.

§ V neděli odpoledne v 15,15 hodin bude na hřbitově v Horním Němčí pobožnost za zemřelé. V této „dušičkový“ čas, kdy zdobíte hroby svých blízkých, připravte i svoji duši svátostí smíření, aby vaše modlitby za zemřelé vyprosily duším v očistci potřebnou milost pro vstup do Božího království.

§ Další společné setkání biřmovanců bude až v pátek 9 listopadu při mši svaté v 17,30 hodin.

§ V úterý 6. listopadu v 16 hodin ve farním kostele v Ostrožské Lhotě při příležitosti 30. výročí úmrtí Božího služebníka P. Antonína Šuránka bude modlitba Korunky Božího milosrdenství, mše svatá a pobožnost na hřbitově.

Category: